annonse

Farlig kantstein på Nyksundveien

1483528480818.jpg
Nyksundveien har farlig kantstein som enkelte steder ligger flatt og er som en utskytningsrampe mot havet. (Foto: Bjørnar Hansen)
1483777682531.jpg
Line Tobiassen har fått et foreløpig svar fra teknisk etat på vedlikehold av Nyksundveien. (Foto: Trond K. Johansen)

ØKSNES: Nyksundveien har livsfarlige veiskuldre i Kattflåget og knuste stikkrenner som gjør ferden til Nyksund meget spesiell.

  • Trond K. Johansen

Leder Line Tobiassen i Nyksund Vel, sendte i oktober brev til Øksnes kommune der hun klaget på kvaliteten av vedlikeholdet på Nyksundveien.

– Vi har hatt møte med kommunen og ble da bedt om å skrive brev om forholdene på veien. Det gjorde vi fra Nyksund Vel i oktober, og først nå foreligger svar, som egentlig ikke sier noe.

Endelig fikk hun da svar på brevet i alle fall. Det er ikke så mye teknisk sjef kan si om saken, men han lover å se nærmere på den.

Det er Bengt Stian Nilsen, som fungerte som teknisk sjef fram til nyttårsskiftet, som har svart på brevet fra Nyksun Vel der han beklaget seint svar på henvendelsen.

Det var i forbindelse med markedsdagene og aktivitetene i høst i Nyksund at det ble klaget på veiens tilstand. Det var meget hullete vei med farlige veiskuldre og stor trafikk til stedet på denne tiden, men vedlikeholdet uteble.

– Kan åke rett til havs

Line Tobiassen sier at de over lengre tid har vært svæert bekymret for at noe kunne komme til å skje dersom biler kom for lagt ut på veiskuldrene i Kattflåget.

– Det er flere steder der kantsteinen ligger flatt og er som en utskytningsrampe mot havet og avgrunnen. Når vi kan ha speilholke på veien i tre-fire dager før det blir strødd her ute, så kan mye skje på slike steder.

– Vi har også 11 stikkrenner gjennom Nyksundveien som er knust. Dette fører til at ferden på veien blir meget ubehagelig til tider. Det er viktig at stikkrennene er i orden for å få avrenning fra veien for å unngå is og glatte veier, sier Tobiassen.

– Vi har også skrevet brev tidligere uten å få svar. Da var det spørsmål om å få laget en parkeringsplass utenfor selve Nyksund og å senke farten inne i fiskeværet. Vi har ennå ikke hørt noe fra kommunen om dette.

– Jeg har også ringt og sagt dette med kantsteinene og rekkverkene, men bare blitt flirt av og ikke tatt på alvor, sier hun.

Hvis Nyksund fortsatt skal være et trekkplaster til kommunen og en attraksjon, så må veien være trykk og være sikker. Det lar seg ikke gjøre å slurve med dette, sier Tobiassen.

– Vi har en skoleelev her ute nå og til høsten blir det tre-fire elever som skal kjøres. Da må veien være sikker.

Fra kommunen heter det foreløpig at de ikke har ressurser til ekstra tiltak nå.

– På dette tidspunktet kan vi ikke gi dere et endelig svar på utfordringene dere belyser i deres brev, men på generelt grunnlag kan vi si at innenfor våre tildelte rammer til drift og vedlikehold av kommunale veier, er det utfordrende å finne rom for tiltak for å imøtekomme de behovene som dere belyser. Vi vil imidlertid også i 2017 forsøke å finne midler til ordinært sommer- og vintervedlikehold av veien på samme måte og nivå som tidligere år, skriver Nilsen.

Han lover å komme tilbake med et endelig svar på et senere tidspunkt.

Nå er veien snødekket og det utføres brøyting på den. Til våren kommer nok behovet for vedlikehold å melde seg sterkt igjen, og Tobiassen håper at det da vil være ressurser til å sette inn på veien.