annonse

Flytter arbeidsplasser til Sortland

1483694393370.jpg
John Danielsen synes det er fortvilende at ordførerne i Bø, Øksnes og Sortland sentraliserer arbeidsplasser i Vesterålskraft til regionsenteret. (Foto: Trond K. Johansen)

ØKSNES: John Danielsen er overrasket over hvor lett ordførerne i Bø, Øksnes og Sortland flytter arbeidsplasser ut fra Øksnes og Bø og til Sortland.

  • Trond K. Johansen

Det er i forbindelse med behandlingen av eiermeldinga for Vesterålskraft at det nå blir nedlegging av arbeidsplasser i Bø og Øksnes. De to avdelingslederstillingene i Øksnes og Bø er ikke blitt besatt og blir i realiteten flyttet til Sortland, hevder John Danielsen i Øksnes.

– Bø, Øksnes og Sortland er blitt enige om å sentralisere, i strid med det som ble sagt i kommunestyret i Øksnes i sitt siste møte. Saken ble da utsatt og ligger til behandling i førstkommende møte.

Foreslo opprettholdelse

John Danielsen har hele tiden kjempet for å beholde de arbeidsplassene som Vesterålskraft har hatt ute i de to andre eierkommunene enn vertskommunen.

Flertallet i Øksnes formannskap fjernet kommunestyrets enstemmige vedtak om at det fortsatt skal være områdeledere i Øksnes og Bø kommune. Dette gir styret i Vesterålskraft AS blankofullmakt til nedleggelse av arbeidsplasser, hevder Danielsen.

I formannskapet foreslo han at de to områdekontorene skulle bestå og videreføres med lokal ledelse og ikke svekkes.

– Selskapet har en samfunnsutviklingsrolle i kraft av egen virksomhet og skal tilstrebe en fordeling av arbeidsplasser mellom eierkommunene, sier Danielsen.

– Alle skriker opp når regjeringen sentraliserer og drar inn arbeidsplasser fra distriktene, men selv flytter ordførerne galant arbeidsplasser vekk fra distriktene og inn til sentrum, stikk i strid med intensjonene i Vesterålskraft, sier John Danielsen.

– Sentralisering innad i Vesterålen er like stor og større enn den som foregår utenfor distriktet. Kommunene sentraliserer ubekymret, men roper opp når regjering og storting sentraliserer, sier Danielsen.

Fjernet i vedtak

I kommunestyret 17. oktober ble det gjort om på forslaget fra formannskapet. Punktet som sier at videreføring av lokal ledelse ikke skal svekkes og at områdekontorene i Bø og Øksnes skal bestå, ble strøket. I stedet heter det at konsernet skal tilstrebe en bedre fordeling av arbeidsplasser mellom eierkommunene.

Dette mener Danielsen er en altfor svak formulering.

– Dette gir som sagt selskapet blankofullmakt til å sentralisere arbeidsplasser og det er det Øksnes og Bø som taper på, sier han.