annonse

Krever Haugnes-eiendom tilbakeført

1482498687699.jpg
Bjørnar Sellevold. (Foto: )

ANDØY: Bjørnar Sellevold har skrevet brev til Forsvarsdepartementet med krav om tilbakeføring/tilbakekjøp av eiendom i den nedlagte bygda Haugnes.

  • Idar Ovesen

Vi gjengir her brevet fra Bjørnar Sellevold til Forsvarsdepartementet i sin helhet:

«KRAV OM TILBAKEFØRING/TILBAKEKJØP AV EIENDOM I DEN NEDLAGTE BYGDA HAUGNES I ANDØY KOMMUNE – TIDLIGERE GÅRDSNUMMER 60 EIENDOMMEN «NORDVANG»

(NÅ BELIGGENDE PÅ FORSVARETS EIENDOM ANDØYA FLYSTASJON)

BAKGRUNN Stortinget har vedtatt Langtidsplan for forsvaret, og i den forbindelse vedtatt at Andøya flystasjon skal legges ned. Jeg oppfatter det slik at staten ikke skal bruke landområdene som i dag Andøya flystasjon besitter til forsvarsvirksomhet.

Det har vært vanlig når forsvaret trekker seg ut av områder å la andre overta områdene, slik at de kommer til alternativ bruk.

Som eksempel kan nevnes Hjerkinn, der staten brukte, i flg det jeg har lest i avisene, 500 millioner kroner, for å rydde opp etter seg, slik at det sivile samfunn kan få benytte området.

EIENDOMMEN I BYGDA HAUGNES mm

Mine foreldre fikk en erstatning på kr 63 000 for eiendommen med påstående bolighus, fjøs, innmark og utmark. Et par av de største erstatningene var kr 150 000, flytteutgiftene ble satt til kr 600, mens det å skaffe seg ny boligtomt ble satt til kr 7000. Ungdomshuset/bygdehuset ble erstattet med kr 10 000. For torvrettighetene ble betalt med 25 øre pr m3 (kubikkmeter) og utmarkserstatningen med kr 150 pr mål. Strandområdene nektet staten å betale noe for, da de ikke ble funnet å ha noen verdi !!

Samlet fikk grunneierne Haugnes-folket 4,1 millioner kroner for hus, fjøs, garasjer, uthus, naust, kaier, skole, bygdehus, innmark og utmark. Det var 300 personer som bodde på Haugnes, da folket ble tvunget til å flytte. De siste flyttet på 1970-tallet. Det var et komplett samfunn på Haugnes, der de fleste levde av kombinasjonsnæringen fiske og jordbruk, mens det også var bosatte gruvearbeidere, håndverkere, utenriks sjøfolk og andre. Ingen hadde gjeld mens de bodde på Haugnes. Alle måtte stifte gjeld for å skaffe sine nye bolighus på andre steder i landet. Oppgjøret fra staten var rett ut sagt helt for jævlig lavt!! Folk hadde gjeld helt til de døde.

KRAV OM TILBAKEFØRING/TILBAKEKJØP

Jeg er en av mange som er langt over middels forsvarsmotivert, og som bor i Andøy kommune.

I hele min oppvekst stod jeg i bresjen for å motivere den eldre generasjon på Haugnes – inklusiv mine foreldre, som på sine eldre dager måtte flytte fra gård og grunn på Haugnes – til å være positiv til at staten og NATO fikk tilgang til området der bygda Haugnes lå. Det var nødvendig for å sikre at Norge gjennom NATO kunne bidra til et godt forsvar.

Jeg stiller meg helt uforstående til at Stortinget har fattet avgjørelsen om å gruppere kampfly F 35 (QRA) og overvåkningsfly (MPA) samlet på Evenes. Dvs flytte Orionflyene eller andre overvåkningsfly fra Andøya til Evenes.

Jeg er skråsikker på at det ikke finnes fysisk plass til begge delene på Evenes. Jeg er også skråsikker på at det vedtaket som Stortinget har gjort, må være gjort mot bedre vitende.

Når så det ulykksalige vedtaket er gjort, som jeg håper blir omgjort, vil jeg gjennom dette brevet kreve tilbakeføring/tilbakekjøp av eiendommen Norvang på tidligere gårdsnummer 60 på Haugnes i Andøy kommune.

Stortinget har bestemt at Andøya flystasjon skal legges ned, derfor regner jeg med at opprydding vil finne sted av staten, slik at nevnte eiendom inklusiv landareal og sjøareal kan bli lagt til rette for næringsvirksomhet.

Med de lave erstatningsbeløpene som ble gitt på 1970-tallet, regner jeg med at tilbakekjøpstallene vil holde seg på minst de samme nivå.

Med vennlig hilsen Bjørnar Sellevold»

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på blv.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.