annonse

Siv Jensen og Per Sandberg: – Andøy-samfunnet kan stole på oss

DSC_2388.JPG
Siv Jensen og Per Sandberg var på snarvisitt i Andøy mandag. (Foto: Fredrik Sørensen)

ANDØY: Finansminister Siv Jensen og fiskeriminister Per Sandberg er klare på at løftet om å ta ekstraordinært ansvar for Andøy-samfunnet skal holdes. – Vi skal levere med troverdighet på omstilling, sier Frp-toppene.

Fredrik Sørensen

Andøy Frp har opplevd stor medlemsflukt etter vedtaket om å legge ned Andøya flystasjon. Kun to medlemmer møtte fysisk opp på lokallagets årsmøte før jul, og medlemmer måtte være med via telefon for at årsmøtet i det hele tatt skulle være vedtaksdyktig.

Mandag kom partileder og finansminister Siv Jensen på besøk til Andøy sammen med fiskeriminister Per Sandberg og statssekretær Øystein Bø i Forsvarsdepartementet. Jensen uttrykte forståelse for følelsene som er i sving i Andøy-samfunnet, og blant lokallagets gjenværende medlemmer.

– Vi føler et stort ansvar for Andøy. Jeg skjønner selvsagt at dette er krevende for befolkninga her, både de som er direkte og indirekte knyttet til flystasjonen, sier Jensen.

Klare forventninger

Jensen, Sandberg og Bø deltok i tre møter ved Andøya Space Center. Kun ett av disse, ledet av ordfører Jonni Solsvik, var åpent for pressen.

Møtet med ledelsen i Andøya Space Center, samt et møte med Andøy Frp, var lukket.

I det åpne møtet gjorde ordfører Solsvik det klinkende klart at han forventer at regjeringen og stortinget følger opp merknadene i vedtaket om å legge ned Andøya flystasjon, både hva angår kvalitetssikring av beslutningsgrunnlaget og oppfølginga av Andøy-samfunnet i form av «ekstraordinær statlig innsats».

– Vi er i gang med å lage et omstillingsprogram sammen med Nordland fylkeskommune. Vår oppfatning av merknadenene, er at staten direkte kan gå inn og bidra i Andøy for å motvirke negative effekter av nedleggingsvedtaket, sa Solsvik.

Han hadde to klare budskap til regjeringas delegasjon:

– Det ene er å framskynde det store fiskerihavnprosjektet på Andenes. Det andre er å legge oljevernbasen til Andøy. Dette vil være viktige beslutninger for kommunen, sa Solsvik.

Han understreket at det naturlig nok er andre lokaliseringsalternativer som er relevante for oljevernbasen.

– Vi mener imidlertid at vi har relevante miljøer og infrastruktur som gjør Andøy meget godt egnet. Så vet jeg at mange andre også vil ha denne basen, men de har ikke merknadene som vi har med oss.

– Har gode argumenter

Siv Jensen vil ikke love noe som helst, verken om framskynding av havneprosjektet på Andenes eller lokalisering av oljevernbasen.

– Men budskapet fra ordføreren var veldig klart og tydelig, sier hun.

Havneprosjektet til 500 millioner kroner skal i utgangspunktet realiseres i perioden 2024 – 2029.

– Der kan det nå komme ei avklaring i forbindelse med behandlinga av Nasjonal transportplan til våren, sier Jensen.

Hun legger til at rapporten om oljevernbasen skal komme allerede i februar.

– Er du enig med Solsvik i at merknadene i flystasjon-vedtaket må veie tungt når lokaliseringsspørsmålet for oljevernbasen skal avgjøres?

– Ordføreren har framført gode argumenter, slår Jensen fast.

– Vi skal følge opp punktet som angår kostnader i saken om nedleggelse av Andøya flystasjon. Men jeg må også få si at det er veldig positivt at ordføreren i denne tida også ser på andre muligheter for vekst og verdiskapning, legger hun til.

Jensen forsikrer om at regjeringa tar merknadene på største alvor.

– Og vi skal levere med troverdighet på omstilling, lover hun.

– Kan stole på oss

I forbindelse med et besøk på Andenes høsten 2015 uttalte Per Sandberg at Frp aldri vil stemme for nedleggelse av Andøya flystasjon. Nå erkjenner han at han ikke burde uttalt seg så bastant den gang.

– Det endte med et forlik i Stortinget. Det skjer hele tiden i politikken. Selv ikke Per Sandberg kan få det som han vil hver eneste gang, sier han.

– Men kan man da stole på Frps løfter hva angår omstilling?

– Ja, er det klare svaret fra både Sandberg og Jensen.

Samtidig mener de to at andværingene nå må se framover.

– Jeg blir ikke overrasket hvis Andøy-samfunnet står igjen sterkere med alt som vil bli lagt på bordet. Det som kommer i stedet for flystasjonen kan fort bli enda mer betydningsfullt, sier Sandberg.