annonse

Bakke-Jensen har svart om Andøya: – Svaret har ikke rot i virkeligheten

: – Evnen til å ta vare på personellet og kompetansen deres vil være en kritisk suksessfaktor gjennom hele omstillinga av Forsvaret i årene som kommer, slår forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) fast. (Foto: Sunniva Bornøy)
: – Jeg er nær å flagge rødt på arbeidsmiljøet ved flystasjonen, sier Stein-Håkon Eilertsen. (Foto: Fredrik Sørensen)

ANDØY: Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) sier han vil legge til rette for at det skal løses operative oppdrag fra Andøya flystasjon, samtidig som ansatte som er påvirket av nedleggingsvedtaket blir tatt vare på. – Det er fine ord. Dessverre gjenspeiles de ikke i handlinger, sier Stein-Håkon Eilertsen i Norges Offisersforbund (NOF).

  • Fredrik Sørensen Fredrik@blv.no - 76110952

Bladet Vesterålen har nylig omtalt at 20 personer har sluttet og forlatt basen som huser Norges maritime overvåkingsfly på Andøya hittil i 2018. Fra før er det kjent at om lag 30 ansatte hadde sluttet i tidsrommet fra vedtaket om å legge ned flystasjonen ble fattet i november 2016, til årsskiftet 2017/2018.

Spørsmål

Forsvarspolitisk talskvinne i Senterpartiet (Sp), Liv Signe Navarsete, har i et skriftlig spørsmål til forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) bedt om svar på hvilke spesifikke tiltak som er brukt for å bevare et operativt MPA-miljø i Norge hva angår personell. Hun ber også statsråden redegjøre for om tiltakene er gitt som tilbud til alle ansatte ved Andøya flystasjon, samt hvor lenge tiltakene som eventuelt er iverksatt vil være tilgjengelig.

– Har kartlagt

I sitt svar til Navarsete skriver forsvarsministeren at å ta vare på personellet er helt sentralt.

– Det er viktig at relevant kompetanse ikke forsvinner mellom nedlegging og oppbygging, innleder han.

Bakke-Jensen utdyper:

– Forsvaret opplyser at Luftforsvaret i stor grad har identifisert denne kompetansen, og at det er gjort ei individuell kartlegging av karrieremessige behov og ønsker hos personellet. Kartlegginga gir grunnlag for målrettede og individuelt tilpassede tiltak for å bevare et operativt MPA-miljø i overgangen til nytt system. Eksempler på konkrete tiltak er fast ansettelse, ved å beordre i to og tre trinn, og tiltak knyttet til bolig og pendling. Tiltakene vil brukes i tråd med Forsvarets behov, og vil variere ut fra personellkategori og sivil status, svarer Bakke-Jensen.

Han påpeker at Forsvarets evne til å ta vare på personellet og kompetansen deres vil være en kritisk suksessfaktor gjennom hele omstillinga av Forsvaret i årene som kommer.

– Jeg er opptatt av at Forsvaret fortsatt skal løse operative oppdrag, og samtidig evner å ivareta personellet som blir påvirket av omstillinga, slår statsråden fast i svaret til Navarsete.

– Fine ord

Stein-Håkon Eilertsen, leder i Norges Offisersforbund (NOF) ved Andøya flystasjon, mener Bakke-Jensens svar ikke har rot i virkeligheten.

– At vi skal løse operative oppdrag, samtidig som personellet skal ivaretas, høres jo veldig bra ut. Det er fine ord. Dessverre gjenspeiles de ikke i handlinger. Så kan man spørre seg hvorfor, sier Eilertsen.

Han har tidligere uttalt at valget av individuelt tilpassede tiltak slår negativt ut hva angår arbeidsmiljøet ved Andøya flystasjon. Eilertsen har foreslått et Andøya-tillegg – som ivaretar hele arbeidsstokken. Det avfeide derimot sjefen for Luftforsvaret, Tonje Skinnarland, glatt da hun besøkte Andøya flystasjon 1. juni i år.

: – Jeg er nær å flagge rødt på arbeidsmiljøet ved flystasjonen, sier Stein-Håkon Eilertsen. Foto: Fredrik Sørensen

Bladet Vesterålen kjenner til at misnøyen i enkelte ledd nå er fryktelig stor, og at ansatte føler seg grovt forskjellsbehandlet. Frykten for kollaps i den maritime overvåkinga av nordområdene er fortsatt stor.

Eilertsen legger ikke skjul på at det er tøffe tider.

– Arbeidsmiljøet er viktig. Miljøet er så lite og spisset. Vi er avhengig av alle, sier han.

– Men det er vel noen som har mer kritisk kompetanse enn andre?

– Joda. Men det nytter for eksempel ikke å ha fullt oppsett av flycrew, hvis du ikke får tauet flyet ut av hangaren, eller ikke har rett kategori på brann. Fokuset blir ofte på den «spisse enden», altså flyene, men vi snakker om et urverk der vi er avhengig av at alle ledd fungerer, sier Eilertsen.

Han sier at han er nær å flagge rødt på arbeidsmiljøet ved flystasjonen.

– Er det slik at tiltakene som til nå er kommet på plass nesten virker mot sin hensikt?

– Det er nesten det, sier Eilertsen, og utdyper:

– Så har du i tillegg det faktum at man nesten løper etter ansatte som har fått nok og er på vei ut døra med tilbud. Hvorfor kan man ikke heller være i forkant? spør han.

Slakter HR-organiseringa

Eilertsen mener interneffektiviseringa av Forsvarets HR-organisasjon kan være ei forklaring på at man er kommet så skjevt ut.

– Resultatet er at man nå har rasert HR-organisasjonen i Forsvaret, på alle nivåer, sier han.

Før hadde Forsvaret en forholdsvis stor HR-organisasjon.

– Da fungerte det også slik det skulle. Man saksbehandlet på laveste nivå, sendte sakene oppover i systemet, og de ble tatt tak i. Nå er HR-støtten sentralisert og rasert. Det er synd, for oppgavene blir ikke borte selv om man fjerner folkene, sier Eilertsen.

– De få HR-sakene vi klarer å produsere på Andøya får vi for eksempel ikke svar på fra neste nivå. Fra neste nivå til forsvarsstaben er det samme smørja, utdyper han.

Eilertsen mener det må gjøres noe med dette.

– Det er på tide å ta to steg tilbake. Det er jeg ikke alene om å mene. Flere i Forsvaret uttrykker det samme, avslutter han.

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på blv.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.

annonse