annonse

Ber om at skattekontoret ikke legges ned

3107+fs1skattekontorA.jpg
Skattekontoret på Andenes stengte dørene for publikum i 2014. De tre ansatte ved kontoret har nå fått beskjed om at kontoret legges ned i 2019. (Arkiv (Foto: Fredrik Sørensen)

ANDØY: Formannskapet sluttet seg til rådmannens forslag til uttalelse i forbindelse med at Skatt nord planlegger nedleggelse av Skattekontoret i Andøy i 2019.

Fredrik Sørensen

I uttalelsen, som formannskapet enstemmig stilte seg bak, vises det til Stortingets beslutning om å legge ned Andøya flystasjon.

Ikke samsvar

– Denne beslutningen vil resultere i at Andøy kommune mister 270 statlige arbeidsplasser. I tillegg vil nedleggelsen gi indirekte konsekvenser i form av bortfall av ytterligere 70-80 arbeidsplasser, går det fram av uttalelsen.

– Dersom også arbeidsplassene ved Skattekontoret på Andenes forsvinner, vil Andøy miste enda flere viktige statlige kompetansearbeidsplasser. Dette står på ingen måte i samsvar med Stortingets merknader om behovet for at Regjeringen tar et helhetlig ansvar for å ivareta Andøy-samfunnet for å redusere tap av arbeidsplasser og yte ekstraordinær statlig innsats. Andøy kommune forutsetter derfor at Skattekontorets arbeidsplasser beholdes i Andøy, avsluttes det.

Viktig

Det er i dag tre ansatte ved kontoret, som stengte dørene for publikum 1. august 2014.

– Det er snakk om få arbeidplasser, men det er snakk om statlige kompetansearbeidsplasser. Disse er viktige, sa ordfører Jonni Solsvik (H).

John Helmersen (Andøylista) sa at han ønsket seg en mer uparlamentarisk tone i formuleringa, og varslet at han ville vurdere et slikt innspill i neste runde når kommunestyret får saken på bordet.

– Jeg blir varm i skallen. Digitalisering av tjenester bør kunne medføre desentraliserte arbeidsplasser. I alle fall opprettholdelse av eksisterende statlige arbeidsplasser. Men det virker som om det bare er publikum som skal benytte seg av digitaliseringa, i form av å i beste fall snakke med en maskin, sa Helmersen.annonse

annonse

annonse