annonse

– Feil å skylde på gamle fly

Andøya-saken
Andøya-saken: – Jeg tolker debatten dit at man ønsker fokus vekk fra den reelle utfordringa hva angår å holde Orion-flyene operative, nemlig personellsituasjonen, sier Andøy-ordfører Jonni Solsvik (H). (Foto: Fredrik Sørensen)

ANDØY: Gamle fly og gammelt materiell får mye av skylda for at Orion-flyene på Andøya det seneste året har slitt voldsomt med å gjennomføre operative tokt i nordområdene. Det forundrer Andøy-ordfører Jonni Solsvik (H).

Fredrik Sørensen

I et intervju med TV2 om den sikkerhetspolitiske situasjonen 22. januar i år, sa forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) at Norge flyr mer i nord. Uttalelsen fikk Liv Signe Navarsete (Sp), som er medlem av utenriks- og forsvarskomitéen på Stortinget, til å reagere. I et skriftlig spørsmål ba hun forsvarsministeren redegjøre for hvilke kapasiteter som flyr mer i nord.

– Er det norske eller allierte fly statsråden viser til, spurte Navarsete.

Forsvarsministeren har svart Sp-politikeren. Han påpeker at det i hovedsak er norske kapasiteter han sikter til – og legger til at DA-20 fra Gardermoen er satt inn for å avhjelpe situasjonen.

– Tilbake på 2013-nivå

Bladet Vesterålen har over tid omtalt den kritiske situasjonen ved Andøya flystasjon, som er hovedbase for maritime patruljefly (MPA). I 2018 og i starten av 2019 har Forsvaret slitt voldsomt med å produsere operative MPA-tokt. Hovedårsaken er personellflukten etter vedtaket om å legge ned Andøya flystasjon og flytte MPA-basen til Evenes.

Hva gjelder ståa på Andøya, skriver Bakke-Jensen dette i svaret til Navarsete:

– Tall fra Forsvaret viser at aktiviteten med maritime patruljefly steg fra 2013 til 2016, men på grunn av blant annet aldrende materiell er aktiviteten nå redusert til om lag samme nivået som i 2013, skriver han.

I 2013, som statsråden henviser til, var derimot flere Orion-fly i Canada for å gjennomgå vingeskifte. Dette, kombinert med trange økonomiske rammer, bidro sterkt til at operativiteten var lav den gang. Situasjonen var ikke spesielt bedre i 2014, men i 2015 ble det tatt budsjettmessige grep, noe som førte til at situasjonen på Andøya bedret seg. Den positive trenden fikk derimot en bråstopp etter at Stortinget i 2016 vedtok nedleggelse av flystasjonen på Andenes. Og nå er som Bladet Vesterålen gjentatte ganger har omtalt situasjonen kritisk.

– Forundret

Bladet Vesterålen har bedt ordfører i Andøy, Jonni Solsvik (H), om å kommentere saken. Han har registrert at aldrende fly og materiell får mye av skylda for at aktivitetsnivået ved Andøya flystasjon er så lavt.

– Jeg må innrømme at jeg er temmelig forundret over debatten om tilstanden til de norske Orion-flyene, sier Solsvik.

Han minner om at Stortinget i forbindelse med langtidsplanen som ble behandlet tilbake i 2012 ga marsjordre om å forberede arbeidet fram mot en ny plattform for MPA.

– Det ser vi resultatet av i dag, ved at vi skal gå over fra P-3 Orion til P-8 Poseidon. Dette skiftet kommer som følge av en erkjennelse av at vi har fly fra 1969, og et sterkt ønske om å ha en moderne plattform for MPA i framtida. Det er et oppdrag Forsvaret, Forsvarsdepartementet og Stortinget har løst, sier Solsvik.

Han påpeker derimot at Norge i mellomtiden, fra 2012 og fram til i dag, har gjort kostbare grep for å holde Orion-flåten operativ så lenge som mulig. Blant annet gjennom ei milliardinvestering i vingeskifte.

– Jeg har naturligvis fulgt med i det offentlige ordskiftet, og må si at det forundrer meg at den dalende evnen til å levere operativt forklares med flyenes alder, sier Solsvik.

Han legger til:

– Jeg støtter anskaffelsen av P-8 Poseidon fullt ut. Det vi får med de nye flyene er en oppgradert plattform som vil gi høgere operativitet, men – og det er et viktig men: Det betyr ikke at man gjennom hele Orion-flåtens levetid ikke har oppgradert instrumentene om bord. Oppgraderingene som er gjort hva gjelder ny avionikk og oppgraderte operasjonssystemer, i tillegg til vingeskiftet for få år siden, gjør at vi nå egentlig burde vært i stand til å fly mer operativt enn på mange år, sier Solsvik.

– Faktum er at flymaskinene framstår som moderne MPA-maskiner innafor P-3-plattformen. Det er derfor jeg er så forundret over debatten som nå pågår. Jeg tolker debatten dit at man ønsker fokus vekk fra den reelle utfordringa hva angår å holde flyene operative, nemlig personellsituasjonen. Spesielt på teknisk side har man så store utfordringer at det er vanskelig å holde flyene i lufta. Dette er den største utfordringa, det er det ingen tvil om, slår Andøy-ordføreren fast.

Har vært suksess

Tilgang på reservedeler er også trukket fram som en årsak til at Orion-flyene ikke er i nærheten av å levere antall tokt i tråd med bestillingene fra forsvarssjefen.

På spørsmål fra Bladet Vesterålen, bekrefter Solsvik at også dette er noe han stusser over.

Han viser til avtalen som ble gjort med Tyskland, som også flyr P-3 Orion, i 2015. Avtalen innebærer kort fortalt at Norge og Tyskland gikk inn i hverandres kontrakter på komponenter og reservedeler. Som følge av avtalen, er Airbus Defence and Space forpliktet i en operativ situasjon å levere 75 prosent av delene innen én dag, 95 prosent innen tre dager og 100 prosent etter 30 dager.

– Denne avtalen har vært en formidabel suksess. Den har gitt raskere levering av reservedeler. Det har jeg fra operativt hold, sier Solsvik.

– Men det pekes likevel på at tilgang på materiell er en av hovedårsakene til at man sliter med å levere ved Andøya flystasjon?

– Det kan være at delene man har hatt problemer med å få levert til rett tid, er deler som ikke inngår i den nevnte samarbeidsavtalen. Det har jeg ei klar oppfatning av. Det kan dreie seg om vitale deler som Forsvaret ikke har fått reparert på bakgrunn av økonomi. Det kan man ikke adressere til gamle fly. Det har jo med økonomi og organisering å gjøre, sier Solsvik.

Han presiserer at han ser fram til innfasinga av P-8 Poseidon i det norske Forsvaret.

– Kjøpet av nye fly var ei riktig beslutning. Men å si at dagens utfordring skyldes gamle fly, det er ei avsporing fra hva dette egentlig handler om. Hovedgrunnen til dagens uheldige situasjon, er at vi ikke har tilstrekkelig personell til å holde flyene operative så mye som ønskelig. Det er beklagelig at diskusjonen går på hvorvidt flyene er for gamle, for Norge har gjort alt rett for å få mest mulig operativitet ut av dem. Vingeskiftet er nevnt, det samme er instrumentene om bord i flyene, sier Solsvik.

– Nå skal tyskerne gjennomføre samme vingeskifte som Norge har gjort på sine P-3-fly, for å få mest mulig igjen for investeringene de har gjort i denne plattformen. Det vi har gjort i Norge på dette området har vært en suksess, og det er jeg sikker på at det vil være for det tyske forsvaret også, avslutter han.

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på blv.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.

annonse