annonse

Flyene trenger ikke luftvern på Evenes likevel

: Prosjektet for MPA på Evenes slår fast at de maritime overvåkningsflyene ikke har behov for luftvern. Tidligere har sjefen for Forsvarets Operative Hovedkvarter slått fast at Forsvaret vil trenge all infrastrukturen på Andøya flystasjon – som egentlig er vedtatt utrangert. (Foto: Torgeir Haugaard / Forsvaret)

Andøya flystasjon blir ikke utrangert, og de maritime overvåkningsflyene på Evenes har ikke behov for beskyttelse av langtrekkende luftvern. De samme to punktene var Aps argumenter for å samle kampfly og overvåkningsfly på Evenes.

Tor Johannes Jensen

Under et besøk på Andøya i februar sa Arbeiderpartiets Martin Kolberg at økonomi og behovet for luftvern er bakgrunnen for partiets standpunkt om å flytte de maritime overvåkningsflyene til Evenes og legge ned Andøya flystasjon.

To argument

– Argumentasjonen er todelt. Det ene går på økonomi, det andre på luftvern, sa Aps forsvarspolitiske talsperson Anniken Huitfeldt til Bladet Vesterålen i mai i fjor.

Det er det samme som partiet har sagt gjennom hele prosessen. Arbeiderpartiet har stått på at man bare skal beholde en forsterkningsbase på Andøya, altså ei landingsstripe og lite mer. Resten har man forutsatt å frigjøre til omstilling.

Blir ikke utrangert

I stortingsvedtaket som innebar flytting av basen for maritime overvåkningsfly til Evenes og nedlegging av Andøya flystasjon, het det at Andøya flystasjon skulle utrangeres fullstendig. Det vil Forsvaret ikke gå med på: Sjefen ved Forsvarets Operative Hovedkvarter har sagt at Forsvaret trenger all infrastruktur og operative flater på Andøya i beredskap i framtida.

Bladet Vesterålen er kjent med at det vil innebære en base i høy beredskap, som må være klar på få dager i tilfelle behov.

I dag bruker Forsvaret 80 millioner kroner i året bare på eiendom, bygg og anlegg på Andøya, som Forsvaret altså vil beholde.

Trenger ikke luftvern

Nå er prosjektet for MPA på Evenes endret. Det er slått fast at de maritime overvåkningsflyene likevel ikke har behov for luftvernbeskyttelse. Luftvernbehovet var et hovedargument for både Arbeiderpartiet og regjeringspartiene da de bestemte å flytte basen for overvåkningsflyene fra Andøya.

Ikke samme beskyttelse

Bladet Vesterålen har fått innsyn i kvalitetssikringen av prosjektet MPA Evenes, som ble ferdigstilt i desember i fjor av konsulentselskapene Oslo Economics og Atkins. Den går under kortnavnet KS2.

Notatet, som er bestilt av regjeringa, konkluderer med at de maritime overvåkningsflyene på Evenes ikke får samme beskyttelse som kampflyene:

«Daglig oppdragsløsning»

«Det er viktig å påpeke at ambisjonsnivået ikke er i tråd med behovsanalysen i KVU-en, der det ble lagt vekt på at de maritime patruljeflyene trenger samme beskyttelse som kampflyene», heter det i dokumentet Bladet Vesterålen har fått innsyn i.

Den tidligere kvalitetssikrings-rapporten KS1 pekte på at konseptvalgutredninga for Evenes inneholdt motsetninger mellom samfunnsmål og effektmål for MPA-flyene. Effektmålene det var vist til fra konseptvalgutredninga var disse to: «Evne til å opprettholde en klar og beskyttet base for nasjonale og allierte kampflyoperasjoner under høyintensiv strid i Nord.» og «Evne til å opprettholde en hovedbase for nasjonalt og allierte maritime overvåkningsfly med kapasitet til gjennomføring av styrkeproduksjon og daglig oppdragsløsning.»

Flyttes bort i krigssituasjon

Det innebærer at overvåkningsflyene skal bort fra Evenes i en krigssituasjon, eller som kvalitetssikringsrapporten KS1 sier: «Slik effektmål 3 er formulert i KVU-en, må det forstås slik at det ikke planlegges å operere MPA fra Evenes under høyintensitetsoperasjoner».

Nå opplyser KS2-notatet at samfunnsmålet er blitt endret i ettertid og har redusert ambisjonsnivået for MPA-prosjektet, slik at overvåkningsflyene altså ikke har behov for samme beskyttelse av luftvern. MPA-prosjektet vil ifølge KS2 ikke ha direkte grensesnitt mot prosjektet for langtrekkende luftvern.

Kjøres ekstra fort

Samtidig som forutsetningene er endret, skal prosjektet kjøres raskere gjennom enn normalt:

«Det er lagt opp til at gjennomføringstiden for prosjektet er ett år mindre enn hva ‹normalprosedyren› for byggeprosjekter i forsvarssektoren legger opp til.»

Dette medfører blant annet at detaljprosjektering og konkurransegrunnlag må utarbeides på et tidligere tidspunkt enn hva som normalt ville vært tilfelle. Selv om fremdriftsplanen er på et forventet nivå for et forprosjekt, tilsier likevel prosjektets knappe tidsramme at detaljeringsgraden fra byggefase og fremover er noe lav og bør brytes ytterligere ned. Prosjektets knappe tidsramme bidrar til usikkerhetsspennet i prosjektet og tilsier at prosjektstyring bør få ekstra oppmerksomhet for å redusere usikkerheten i prosjektet.

– Ikke endret grunnleggende forutsetninger

KS2-notatet konkluderer likevel med at de grunnleggende forutsetningene ikke har endret seg: «Vår forståelse av mottatt dokumentasjon er at beslutningen om anskaffelse av flyene ligger fast og at det derfor fortsatt er et behov for etablering av MPA-fasiliteter. Det har heller ikke skjedd endringer i grunnleggende forutsetninger som tilsier at et annet alternativ bør velges. Den politiske beslutningen om at Evenes skal være hovedbase for maritime patruljefly ser ut til å være uendret. Videre har heller ikke forutsetningene som ble lagt til grunn for anbefalt alternativ på Evenes endret seg på en måte som gjør at byggets dimensjonering, utforming eller lokalisering, bør endres.»

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på blv.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.

annonse