annonse

Hilser kval-regler velkommen

Kvalsafarigründer
Kvalsafarigründer: Geir Maan ønsker et regelverk velkommen. – Seriøse aktører innen kvalsafari har ingenting å frykte, sier han. (Arkiv (Foto: Idar Ovesen)

ANDØY: Mens NHO Reiseliv kritiserer Fiskeridirektoratets forslag om å gjøre det forbudt for kvalsafarifartøyer å oppholde seg nærmere enn 0,2 nautiske mil fra et fiskefartøy, mener Hvalsafari-gründer Geir Maan at forslaget er helt på sin plass. Han hilser et regelverk velkommen.

  • Sunniva Bornøy

Nylig ga Fiskeridirektoratet uttrykk for at det ønsker å hasteinnføre endringer i en forskrift som foreslår at det skal være forbudt for hvalsafarifartøyer å oppholde seg nærmere enn 0,2 nautiske mil (ca. 370 meter) fra et fiskefartøy. Fiskeridirektoratet har flere forslag i den nye kvalsafari-forskriften som NHO Reiseliv reagerer på knyttet opp mot kvalsafari-næringa.

– Selvfølge

Næringspolitisk fagsjef i NHO Reiseliv, Ole Michael Bjørndal, sier at det ikke er diskutert hva som skjer om et kvalsafari-fartøy var først i posisjon på et aktuelt sted, og fiskefartøyet kommer senere.

– Det kan ikke være slik at et fiskefartøy skal ha rett til å fortrenge en annen næringsdrivende som allerede er i gang med sin aktivitet, sier han.

Til dette utspillet svarer Maan:

– Vi har drevet kvalsafari i 30 år og side om side med fiskere. Selvfølgelig bør man respektere deres virksomhet og holde en viss avstand.

Han vil videre få opplyst om hva han tenker årsaken til disse grensene er basert på:

- Grensene som er satt opp har vel å gjøre med at snorklere og padlere kom for nær sildesnurperne der oppe i Troms, og de som drev fiske var redd for at mennesker skulle bli sugd inn i propellene når de manøvrerte. Det skal vel ikke være nødvendig å klistre seg opp til fiskebåtene – det er jo deres virke og de må få drive det uten liv som innsats.

Bjørndal mener på sin side at det er grunn til å stille spørsmål ved behovet for denne forskriften, da deres erfaring tilsier at det er svært få problemer knyttet til utøvelsen av kvalsafari i dag.

– Det meldes om god kjennskap og dialog mellom bedriftene og fiskerinæringen og yrkesfiskerne, poengterer han.

– Udokumenterte påstander

Forskriften foreslår også et generelt forbud mot å drive kvalsafari på en måte hvor kvalene fortrenges fra sitt naturlige habitat. Dette gjelder spesielt spermkvalen som skal være sensitiv mot lyder fra hurtiggående båter. Audun Rikardsen, professor i arktisk og marin biologi fra UiT Norges Arktiske Universitet, og Martin Biuw ved Havforskningsinstituttet mener påstandene ikke er forskningsmessig dokumenterte.

– Under overskriften dyrevelferdsmessige aspekter fremmes det flere påstander som ikke er forskningsmessig dokumentert. Generelt baseres påstandene i innledningen på et fåtall eksempler fra et begrenset område. Det er stor tvil om hvor relevante disse begrensede eksemplene er i et bredere perspektiv, noe som er uheldig i en høringstekst, uttaler de. Til dette svarer Maan:

– Det er på høy tid at det kommer regler som også ivaretar kvalen der man til tider har sett ville tilstander. Seriøse aktører innen kvalsafari har ingenting å frykte. Å ta vare på reiselivsnæringen er også å ta vare på kvalen.

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på blv.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.

annonse