annonse

Kommentar | Nye tider og nye toner

Tale
Tale: Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) går et viktig år i møte. Her holder han sin årlige tale ved Oslo Militære Samfund mandag. (Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret)

Fredrik Sørensen

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) holdt sin årlige tale i Oslo Militære Samfund mandag. Statsråden brukte mye av tiden til å snakke om det stadig mer utfordrende forholdet til Russland. Han omtalte vår store nabo i øst som hovedbekymring nummer én i årene som kommer, og var klar på at den sikkerhetspolitiske endringa vi nå ser får betydning for videre forsvarsplanlegging.

Utviklinga i nordområdene uroer statsråden. Det er forståelig. Annekteringen av Krim er et tegn på at Russland i stadig større grad opptrer konfronterende mot vestlige land og institusjoner. Bakke-Jensen sier rett ut at Russland har som mål å degradere og undergrave vestlig samhold og internasjonalt samarbeid på en rekke områder. Det må selvsagt tas på alvor.

Vi ser i dag et stadig økende og langt mer offensivt russisk militært aktivitetsmønster i nordområdene. For å hindre misforståelser og overraskelser er det viktig med god situasjonsforståelse. At Norge selv har et sterkt nærvær i nordområdene er, som statsråden selv sier, beroligende. Det er også et viktig bidrag til byrdefordelinga i alliansen, som han også korrekt påpeker.

Statsråden er ærlig på at de sikkerhetspolitiske endringene har vært så raske og omfattende at de var umulige å forutse i arbeidet med gjeldende langtidsplan for Forsvaret (LTP). Det er nye toner fra Frank Bakke-Jensen, og han skal ha honnør for at han sier så klart ifra. Forsvarsdepartementet har de seneste årene fått mye pepper for å ha framstått som ei lukket avdeling, til tross for at mantraet har vært mer åpenhet. I så måte var nyttårstalen en god start på 2019.

Det viktige nå er veien videre – hvordan utfordringene Bakke-Jensen peker på blir møtt. Kursen stakes ut i disse dager. Forsvarsdepartementet er i gang med neste langtidsplan, som skal legges fram sommeren 2020. Før den tid, nærmere bestemt i løpet av de neste månedene, skal Stortinget orienteres om hvordan – og hvor – allierte styrker skal mottas. At Andøya vil spille en rolle i dette puslespillet synes åpenbart. Spørsmålet er i hvilken grad. Det er ikke usannsynlig at Andøya er tiltenkt en langt viktigere rolle enn å ha ei tilgjengelig landingsstripe med minimal bakke- og støttetjeneste – også omtalt som forsterkningsbase.

Mye av det som ligger inne i gjeldende langtidsplan for Forsvaret er bra. Samtidig gir en ny sikkerhetspolitisk situasjon grunn til å vurdere justeringer, slik at utfordringene Bakke-Jensen peker på kan møtes på en trygg og forsvarlig måte. Forsvarsministeren var i sin årstale klar på at evnen til å både motta og operere sammen med allierte forsterkninger nå må vurderes. Det kan tolkes som ei forventning om økt aktivitet. Det medfører nødvendigvis også økt behov for fasiliteter og infrastruktur.

Bakke-Jensen sa også at Nato-øvelsen Trident Juncture i fjor høst ga nyttige lærdommer, som blir viktige for videreutviklinga av Forsvaret. Han slo fast at størrelse og volum må vurderes, og at dette også gjelder for tilgjengeligheten på enkelte kritiske kapasiteter. Hva gjelder situasjonsforståelsen i nordområdene, ligger landets viktigste kapasitet for overvåking av de enorme havområdene med brukket rygg. En av statsrådens viktigste oppgaver i 2019 blir å ta nødvendige grep for å stoppe personellflukten fra Andøya, slik at det igjen blir stabilitet ved 133 Luftving og 333-skvadronen. I lys av den sikkerhetspolitiske situasjonen som statsråden forbilledlig beskriver, er dette avgjørende viktig. Og det haster, hvis Norge selv skal være i stand til å levere operative tokt i nordområdene helt fram til P-8 Poseidon erstatter dagens Orion-flåte i 2023 eller 2024.

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på blv.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.