annonse

Krever beklagelse fra forsvarsstaben: – Dette er sjokkerende fra Natvig

Oppgitt
Oppgitt: Stein-Håkon Eilertsen i NOF og Finn-Allan Westjord i Fellesforbundet er skuffet etter kontreadmiral Elisabeth Natvig i Forsvarsstaben sine uttalelser om Andøya-omstillinga. (Foto: Fredrik Sørensen)

ANDØY: Norges Offisersforbund og Fellesforbundet krever beklagelse fra Forsvarsstaben etter kontreadmiral Elisabeth Natvigs uttalelse om at ansatte på Andøya er for opptatt av å kjøre omkamper.

Fredrik Sørensen

Kontreadmiral Elisabeth Natvig i Forsvarsstaben deltok denne uka på NTL Forsvarets representantskapsmøte. Der kom Natvig med oppsiktsvekkende uttalelser knyttet til vedtaket om å legge ned Andøya flystasjon.

Ifølge frifagbevegelse.no skal Natvig ha uttalt at tillitsvalgte i Forsvaret kunnet fått til bedre omstillingspakker for de ansatte på Andøya, om de ikke hadde vært så opptatt av å kjøre omkamper.

Les også: Tillitsvalgte i Forsvaret er for opptatt av å kjøre omkamper, mener kontreadmiralen

Skuffet

Tillitsvalgte ved Andøya flystasjon reagerer sterkt på uttalelsen.

– Jeg forventer en beklagelse fra Forsvarsstaben. Kommer det ikke en beklagelse forventer jeg at det gjøres grep, sier Stein-Håkon Eilertsen i Norges Offisersforbund (NOF).

– Hvilke grep sikter du til?

– Da må Natvig gå. Ei slik holdning overfor forsvarsansatte er ikke akseptabel, sier Eilertsen.

– Historieløst

Ifølge frifagbevegelse.no ga Natvig uttrykk for at organisasjonene kunne brukt kreftene bedre til det beste for sine medlemmer. Finn-Allan Westjord mener denne uttalelsen er historieløs og respektløs.

– Uttalelsen vitner i alle tilfeller om at Natvig ikke har fulgt med i timen. Andøya flystasjon har vært i kontinuerlig omstilling siden 2000. Vi kan også gå lenger tilbake enn det. Tillitsvalgte på Andøya har i alle år vært opptatt av å gjøre det som trengs for å få ei effektiv omstilling i Forsvaret, med høy kompetanse på arbeidet som gjøres for at vi skal være operative, slår Westjord fast.

Han viser til at Andøya flystasjon gjentatte ganger etter år 2000 og fram til i dag er kåret til landets meste effektive og beste stasjon – i perioder flere år på rad.

– Dette er resultater vi har oppnådd mens vi har vært i omstilling. At Natvig da får seg til å si at vi er mer opptatt av omkamp enn omstilling, det faller på sin egen urimelighet. Det er rett og slett riv ruskende galt, sier Westjord.

– Vi har gjort det som er mulig for å ivareta medlemmene i all omstilling vi har stått i, legger han til.

Stein-Håkon Eilertsen i NOF er enig. Det Natvig omtaler som omkamp, det omtaler han som å gi uttrykk for bekymring.

– Og min bekymring har hele tiden vært at fagmiljøet innenfor maritim overvåking (MPA) på Andøya – det eneste fagmiljøet vi har innafor MPA i Norge – skal bli rasert. Personellflukten, og det faktum at vi nå sliter med å levere det som forventes, viser at vi er på vei dit. Som tillitsvalgt har det vært min plikt å si ifra, og situasjonen vi står i per i dag viser at det har vært riktig å gjøre det. Dessverre har ikke ledelsen lyttet, sier han.

– Bør lytte

Etter Natvigs uttalelser på representantskapsmøtet denne uka ble hun intervjuet av frifagbevegelse.no. Der uttalte hun blant annet følgende:

– Regjeringen slapp litt for lett unna i forhold til å komme med feite omstillingspakker til Andøya. I stedet brukte dere ressurser på omkamper, sa Natvig, som la til at også mange uniformerte høyt oppe i systemet kjempet mot nedleggingen.

– Det mener jeg også er en feil rolleforståelse, sa Natvig til nettstedet.

Westjord i Fellesforbundet mener Natvig og forsvarsledelsen heller bør gå i seg selv.

– De burde selv vært mer opptatt av hva omstilling er, og de burde ivaretatt sine ansatte på en bedre måte enn de har gjort, sier han.

Eilertsen i NOF mener uttalelsen er uheldig.

– Når hele landets eneste MPA-miljø, i tillegg til «mange uniformerte høyt oppe i systemet» kjempet mot nedleggingen, da er det kanskje på tide at Natvig som sjef for planavdelinga i Forsvarsstaben lytter til innspill, både nedenfra og ovenfra. Man begynner jo å lure hvor hun egentlig henter rådene sine, sier han.

Ikke i omstilling

Hva angår Natvigs påstand om manglende fokus på omstilling, viser Eilertsen til dialog med både Forsvarsstaben og Forsvarsdepartementet.

– Vi har poengtert viktigheten av omstilling, og understreket at dette er noe vi har fokus på og forventninger til. Til svar har vi derimot fått at vi enda ikke er i definert som i omstilling, sier han.

Dette stemmer godt overens med forsvarsminister Frank Bakke-Jensens (H) svar på spørsmål om omstillingsstatus på Andøya, fra Liv Signe Navarsete (Sp).

– Forsvarssjefen har ennå ikke gitt oppdrag om nedlegging av avdelinga. Avdelinga vil formelt defineres som i omstilling når avdelinga har fått oppdrag fra forsvarssjefen om flytting/nedlegging, svarte Bakke-Jensen, og påpekte at Andøya flystasjon skal videreføres fram til nye maritime overvåkingsfly blir innfaset på Evenes, planlagt i perioden 2020–2023.

Eilertsen og Westjord mener Forsvarsstaben har vist liten vilje til å finne gode løsninger.

– Er det vi som tillitsvalgte som skal komme med forslag til omstillingstiltak, eller er det ledelsen, spør de.

annonse