annonse

Må følge opp toprosentmålet

Beredskap
Beredskap: (Illustrasjons (Foto: Forsvaret)

Fellesforbundet Nordre Nordland og Sør–Troms forventer at samtlige politiske partier på Stortinget følger opp egne lovnader fra siste valgkamp om en opptrapping av bevilgningene til 2 prosent av BNP innen 2024 – og at Andøya flystasjon opprettholdes.

  • Fellesforbundet Nordre Nordland Og Sør?Troms

Fellesforbundet avd 53, Nordre Nordland og Sør-Troms, registrerer at nordområdene fortsatt er regjeringens og stortingets mest strategiske satsningsområde. Denne satsingen skal legge til rette for langsiktig verdiskapning i hele nordområdet, samtidig som man sikrer nasjonale interesser og utvikling Forsvarets rolle i nord er av vital betydning for vår nasjonale suverenitetshevdelse og overvåkning. Faktisk tilstedeværelse i Nordområdene av Forsvarets operative enheter, inkludert kystvakten, er derfor av vital betydning. Dette innebærer at både sivil og militær sikkerhet, miljøspørsmål, næringsspørsmål, og kompetansebygging må ses i sammenheng.

Den senere tids opplysninger om kapasitetsutfordringene med Forsvarets nye NH 90 helikoptre, og Forsvarssjefens prioritering av helikoptrene til Fregattene fremfor Kystvakten kan etter vårt syn sette nordområdepolitikken i fare. Utfordringene er senest bekreftet i Forsvarssjefens fremlegging av sin årsrapport for 2017. Etter vårt syn viser at det i Forsvarets ledelse ikke har tilstrekkelig vilje til å sikre og overvåke våre havområder, samt stille tilgjengelig helikopterkapasitet til sivil beredskap for skipsfarten og fiskeriene. Det kan få alvorlige konsekvenser for sikkerheten til havs.

Fellesforbundet Nordre Nordland og Sør–Troms mener ut fra et forsvarsmessig, økonomisk og samfunnsmessig perspektiv, at det ikke er tatt en riktig beslutning vedrørende flytting av MPA-flyene P3 Orion og P8 Poseidion fra Andøya til Evenes. Vi forventer derfor at flertallet på Stortinget sikrer opprettholdelse av Andøya flystasjon. Dette for å sikre det unike kompetansemiljøet for kystovervåking, Miljøovervåking, Fiskeriovervåking, Søk/Redning og etterretning av Nordområdene, som er bygd opp siden etablering av Andøya flystasjon i 1957 og som har meget stor betydning for Norge og Nato.

Fellesforbundet Nordre Nordland og Sør-Troms forventer at samtlige politiske partier på Stortinget følger opp egne lovnader fra siste valgkamp om en opptrapping av bevilgningene til 2 prosent av BNP innen 2024. Det er å ta ansvar for nasjonens sikkerhet og utvikling.

Fellesforbundet Nordre Nordland og Sør–Troms

annonse