annonse

Nye 12,5 millioner til Andøy

: Arve Knutsen (KrF), Bjørnar Skjæran (Ap), Marius Meisfjord Jøsevold (SV), Kurt Jenssen (Sp). (Foto: Thor-Wiggo Skille)

Andøy kommune får 12,5 millioner kroner fra Nordland fylkeskommune til omstilling.

Tor Johannes Jensen

Omstillingsprosjektet i Andøy er nå inne i sitt første ordinære driftsår. Prosjektorganisasjonen er på plass og etablert som et programprosjekt i Andøy kommune.

– Fylkesrådet ga en startbevilgning på 35 millioner kroner allerede i februar i år. Nå er posisjonspartiene enig om å støtte Andøy med ytterligere 12,5 millioner kroner for å gjennomføre handlingsprogrammet, sier gruppeleder i SV, Marius Meisfjord Jøsevold.

Mål: 350 arbeidsplasser

Omstillingsprogrammet i Andøy har fokus på teknologi, kompetanse og romrelaterte tjenester, i tillegg til primærnæringene inkludert havbruk, reiselivsnæringa, og dessuten prosjekter som skal fremme Andøy som attraktivt bosted og etableringsområde for nye bedrifter.

Det totale målet for omstillingsperioden er 350 arbeidsplasser.

– Totalt har ti prosjekter fått innvilget tilsagn om tilskudd på vel 3,6 millioner kroner, fordelt på samtlige innsatsområder, utdyper gruppeleder i Senterpartiet, Kurt Jenssen.

Drone og romteknologi

De tunge bevilgningene så langt i år er knyttet til utvikling av ei dronesatsing. Her støtter fylket også opp gjennom å utvikle et utdanningstilbud for droner ved Andøy videregående skole.

– Denne satsingen kommer i tillegg til ramma for omstillingsprogrammet. I tillegg satses det tungt på å utvikle Andøya som oppskytingssted for kommersielle satellitter. Her er Andøya et av to aktuelle lokaliseringsalternativer, og det haster med å få etablert Andøya som et slikt senter, påpeker gruppeleder i KrF, Arve Knutsen.

Bredde

Andøy kommune og Nordland fylkeskommune er enige om ei samlet ramme på 125 millioner kroner for omstillingsprogrammet. På toppen har fylket også bevilget 10 millioner kroner til delfinansiering av nytt bygg for NAROM.

– Vi har stort fokus på å støtte Andøysamfunnet i omstillingen. Det viser bredden i de ulike satsingene, sier gruppeleder i Arbeiderpartiet, Bjørnar Skjæran.

Kritiserer regjeringa

Alle de fire gruppelederne mener regjeringa kunne gjort mer i omstillingsarbeidet når vedtaket om flytting av forsvarets aktivitet på Andøya først var et faktum.

– Det regjeringa kommer med av tiltak er ikke i nærheten av behovet som Andøysamfunnet trenger for å finne alternative veier til vekst og utvikling, avslutter gruppelederne samstemt.

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på blv.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.

annonse