annonse

Nye regler for eiendomsskatt – men vet ikke hva konsekvensene blir

:
: Fra venstre ordfører Jonni Solsvik, rådmann Kirsten Lehne Pedersen, Matz Abrahamsen (H) og Knut Nordmo (Sp). (Foto: Sunniva Bornøy)

ANDØY: Politikerne inviteres til å vedta nytt takstgrunnlag, men uten at noen vet helt sikkert hva konsekvensen blir – verken for innbyggerne eller kommunekassa.

  • Sunniva Bornøy

Om to uker må kommunestyret i Andøy bestemme seg for hvilket takstgrunnlag kommunen skal bruke for eiendomsskatt fra og med neste år. I mandagens formannskapsmøte sluttet politikerne seg til rådmannens forslag, og innstiller til kommunestyret på at man fra nå av skal benytte Skatteetatens formuesgrunnlag – i stedet for de snart ti år gamle takserte boligverdiene.

Boliger uten beregnet formuesgrunnlag beholder gjeldende kommunal takst med et påslag på 10 prosent, mens næringseiendom beholder gjeldende kommunal takst med et påslag på 10 prosent. Disse reglene blir gjeldende fra og med 1. januar 2020. Det er bare ett problem: Kommunen og politikerne vet ikke hva dette får å si for inntektene.

Bakgrunn

Bakgrunnen for de nye takstreglene er vedtatte endringer i eiendomsskatteloven. Fra skatteåret 2020 er maksimal skattesats for boliger/fritidsboliger 5 promille (nedsatt fra 7 promille), og det innføres en obligatorisk reduksjonsfaktor på minimum 30 prosent i skattelovens takster på boliger/fritidsboliger. Andøy kommune har hatt en inntekt på 110 millioner kroner fra innføringen av eiendomsskatt i 2009/2010 til og med 2018. I 2018 var inntekt fra eiendomsskatt på 16,4 millioner kroner.

Dersom skattetakstene ikke endres, vil kommunen ha et inntektstap på 6,5 millioner kroner hvert år når maksimal skattesats endres og obligatorisk reduksjonsfaktor innføres.

Ukjente konsekvenser

Det politikerne derimot ikke vet når de nå skal ta stilling til om man vil legge egen taksering, skatteetatens formuesgrunnlag eller en kontorjustering med prosentvis økning til grunn ved beregning av eiendomsskatten, er konsekvensene av valget. Grunnen er at det ikke lar seg gjøre å beregne hvordan overgangen til formuesverdi vil endre kommunens inntekter på eiendomsskatt før kommunestyret gjør sitt vedtak, da kommunen ikke får tilgang til formuesverdiene før vedtaket foreligger.

Selv om formannskapet sluttet seg til rådmannens forslag, har de derfor tatt forbehold frem til kommunestyrets behandling av saken 16. juni.

Kritiske spørsmål

Andøy kommune bruker inntektene fra eiendomsskatt til å yte tjenester til kommunens innbyggere. En endring av disse inntektene vil kunne bety endringer i kommunens tjenestetilbud, skriver kommunen selv i saksfremlegget. Under mandagens formannskapsmøte stilte politikerne – til tross for at de sluttet seg til rådmannens forslag – kritiske spørsmål omkring vedtaket.

– Vi vet ingenting om hva formuesverdien er før vi gjør vedtak. Ved tidligere stikkprøver er det en i Andøy kommune som har fått halvert eiendomsskatten sin. Burde ikke dette sjekkes nærmere? spurte leder i Andøy Ap, Einar Åbergsjord.

– Vi må sikre inntekter til de tjenestene vi har. Derfor er jeg litt usikker på hva vi egentlig skal gjøre her før vi vet effektene av det. Hva er vedtaket som rådmannen kommer med kvantifisert med i kroner og øre? spurte leder i Andøy Sp, Knut Nordmo.

– Hvordan vurderer rådmannen å bruke formuesverdi kontra kommunale takster? spurte leder i MDG Andøy, Robert Svendsen.

– Er kommunen avhengig av at man skal ha minst 16 millioner i eiendomsskatt i året? spurte leder i Andøylista, John Helmersen.

Etter disse spørsmålene, forsøkte ordfører Jonni Helge Solsvik å sammenfatte problemstillinga:

– Hovedsaken slik jeg forstår det, er at man nå må ta stilling til hvordan regjeringen har endret loven, og at Andøy kommune må beskrive bedre hvilke konsekvenser dette fører til. Vi vil få fram konsekvensene til neste kommunestyret, og ta stilling til det da, sa ordfører og rullet ballen videre til rådmannen: – Det skal vi få til, noe kan vi beregne, men det vil ikke være mulig å få helt konkret fram hvilke konsekvenser det vil få.

Spørsmål til økonomi

Bladet Vesterålen forsøkte både å kontakte økonomikonsulent Eva Nylén Fagermyr og økonomisjef Stein Ivar Johansen for spørsmål uten hell. Vi ønsket å stille dem disse spørsmålene:

Kan dere forklare hvorfor dette er så vanskelig å beregne? Kan dere si noe om hvor klare svar man kan få? Tror dere inntektene vil gå ned eller opp?

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på blv.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.

annonse