annonse

Patruljefly-hangar kan gi restriksjoner for sivile fly på Evenes

: Avinor vil ikke akseptere plasseringa av MPA-hangaren på Evenes på grunn av økt risiko for turbulens. (Foto: Forsvaret)

ANDØY: I juni ga Stortinget klarsignal for ei milliardinvestering i hangar for maritime patruljefly (MPA) på Evenes. Nå bekrefter Luftfartstilsynet at hangaren kan få konsekvenser for sivil luftfart.

Fredrik Sørensen

Det har over tid pågått dialog mellom Avinor og Forsvarsbygg om plassering av hangaren for maritime patruljefly (MPA) på Evenes. Bladet Vesterålen har fått innsyn i denne dialogen – og den langvarige korrespondansen mellom partene viser som tidligere omtalt at partene sliter med å komme til enighet.

Av dialogen framgår det at Avinor ikke ønsker å akseptere «økt risiko» ved den valgte plasseringa av MPA-hangaren. Det framgår av flere referater etter møter mellom Avinor og Forsvarsbygg.

«Avinor oppfatter følgene av dagens foreslåtte hangar/plassering å være ikke akseptable, mht konsekvenser for sivil trafikk», går det fram i et av møtereferatene som Bladet Vesterålen har fått innsyn i.

Om det lar seg gjøre å bygge hangaren et annet sted på Evenes flystasjon uten at det må gis restriksjoner – og hva dette i så tilfelle vil koste – er ikke kjent.

Kan komme restriksjoner

Bladet Vesterålen har bedt Luftfartstilsynet kommentere utfordringene på Evenes. Luftfartstilsynet bekrefter at de er kjent med disse.

– Ja, Luftfartstilsynet er kjent med saken gjennom deltakelse på ett informasjonsmøte på Evenes, samt informasjon vi har fått fra Avinor AS, bekrefter Svein Johan Pedersen, seksjonssjef Flyplass og flysikring.

Etter det Bladet Vesterålen kjenner til, kan bygging av MPA-hangar der den er planlagt få store konsekvenser for sivil luftfart.

På spørsmål om hvorvidt det er hold i dette – og hvilke konsekvenser det i så fall er snakk om, svarer Luftfartstilsynet dette:

– Avinor AS har et sertifikat (godkjenning) fra Luftfartstilsynet som lufthavnoperatør, og Evenes har et utformingssertifikat. Sertifikatet (godkjenningen) er gitt basert på utformingskrav i gjeldene regelverk. Dersom det er forhold på eller i nærområdet til lufthavnen som endres, så kan dette medføre endringer i gjeldende sertifikat, sier Pedersen.

– Disse endringene kan eksempelvis være at det innføres restriksjoner på bruk av lufthavna, som igjen kan påvirke regularitet, bekrefter Pedersen.

– Ikke direkte involvert

Seksjonssjef Svein Johan Pedersen opplyser at Luftfartstilsynet ikke har vært direkte involvert i prosessen med Evenes-hangaren, fram til nå.

– Det er ikke unormalt. Vi i Luftfartstilsynet forholder oss til at Avinor AS som lufthavneier har dialog med utbygger – i denne sammenheng Forsvarsbygg, og at det foretas nødvendige analyser og vurderinger, sier Pedersen.

Når alle forhold er analysert og vurdert, sender Avinor saken med tilhørende dokumentasjon over til Luftfartstilsynet.

– Luftfartstilsynet foretar da en selvstendig vurdering av den dokumentasjonen som vi har mottatt. I noen tilfeller kan det være at vi ønsker ytterligere dokumentasjon og analyser, som vi ber lufthavneier utføre før vi kommer med vår endelige konklusjon, sier Pedersen.

Utover dette vil ikke Luftfartstilsynet kommentere saken ytterligere.

– Nei, ikke på gjeldende tidspunkt, sier Pedersen.

Bakgrunn

Det var i 2016 Stortinget vedtok at MPA-basen skal flyttes fra Andøya til Evenes. Det skal skje når de nye P-8-flyene kommer til Norge for å erstatte dagens Orion-flåte.

Det første P-8-flyet skal komme i 2022, og alle fem flyene som er satt i bestilling skal være på plass i løpet av 2023.

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på blv.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.

annonse