annonse

– Vi trenger avklaring nå

Utålmodig
Utålmodig: Andøy-ordfører Jonni Solsvik. (Foto: Fredrik Sørensen)

ANDØY: – Andøy kommune kommer i en umulig situasjon hvis vi likevel ikke får frigjort arealene ved Andøya flystasjon. Vi kan ikke vente til oktober med å få svar på dette heller. Avklaringa må komme nå, sier ordfører Jonni Solsvik (H).

Fredrik Sørensen

I forrige uke skrev Klassekampen at Forsvaret jobber med en beredskapsplan der driften på Andøya blir sett på som avgjørende for å kunne ta imot forsterkninger fra NATO i en krisesituasjon.

Bladet Vesterålen har tidligere omtalt at Forsvaret skal ha meldt fra om at det er behov for all infrastruktur på Andøya til militære formål også i framtida.

– Helt absurd

Torsdag slo Arbeiderpartiet fast at partiet står ved forliket om å flytte basen for de maritime overvåkingsflyene til Evenes. Men partiet stadfestet også at de vil foreslå en såkalt forsterkningsbase på Andøya.

Andøy-ordfører Jonni Solsvik (H) mener situasjonen kommunen nå står i er helt absurd. Han viser til forutsetningen i langtidsplanen som ble vedtatt i 2016, hvor det tydelig går fram at man skal utrangere flystasjonen, sanere infrastrukturen og frigi hele arealet til kommersiell virksomhet.

– Hvis situasjonen blir slik Klassekampen skriver, med henvisning til et internt notat, medfører det at all infrastruktur beslaglegges av Forsvaret. Det skaper ei enorm utfordring for Andøy kommunes omstillingsarbeid, sier Solsvik.

Bladet Vesterålen har tidligere omtalt at det er planer for flere konkrete prosjekter som kan medføre etablering på Andøya, dersom arealer og infrastruktur ved flystasjonen stilles til disposisjon for kommersielt og privat næringsliv i tråd med stortingsvedtaket. Blant annet vurderer Widerøe Technical Services ei etablering som kan gi mange nye arbeidsplasser.

Dersom infrastrukturen og arealene likevel båndlegges av Forsvaret – samtidig som 333-skvadronen og flere hundre arbeidsplasser forsvinner ut av kommunen – gir det store utfordringer for omstillingsarbeidet.

– Må avklares

At forutsetninga om utrangering av flystasjonen synes å være vanskelig å innfri er etter Solsviks syn ei vesentlig endring i beslutningsgrunnlaget.

Han mener Andøy kommune ikke kan vente på fremleggelsen av planverk for alliert mottak som kommer i oktober, før man får vite hva som skal skje med infrastrukturen ved flystasjonen.

– Dette må vi få avklart nå. Hvis ikke mister vi prosjekter som kan gi Andøy kommune mange arbeidsplasser. Dette er svært viktig hva angår omstillingsarbeidet, og våre muligheter til å lykkes med det, sier han.

– Bør dette være avklart når forsvarsministeren kommer på besøk til Andøy i neste måned?

– Det har jeg ei klar forventning om, slår Solsvik fast.

annonse