annonse

Viktig at alle blir hørt i prosesssen med å utvikle Andøysamfunnet

Portrett.jpg
Utviklingen av Andøysamfunnet gjelder ikke bare økning i sysselsettingen i næringslivet, vi skal også skape en fortsatt attraktiv kommune å bo i, for alle, slår næringssjef Brita Erlandsen fast. (Foto: BJØRN INGE KARLSEN)

  • Brita Erlandsen

Siste ord om framtiden til Andøya flystasjon er ikke sagt, og det er en usikkerhet blandt folk og næringsliv der flere bedrifter har merket en svikt i omsetningen, mens andre igjen leverer som før, enn så lenge.

Likevel har næringslivet på en beundringsverdig måte evnet å se muligheter i fremtiden, både for sin virksomhet og for Andøysamfunnet. I denne usikkerheten som vi lever i nå, er det en ting som er sikkert, og det er at i framtiden blir det nødvendig å finne flere bein å stå på.

Vi har de siste månedene gjennomført flere møter med næringslivet i Andøy. Felles for alle møtene har vært et positivt engasjement og en stor optimisme i forhold til fremtiden i Andøy. Vi har med dette fått et godt grunnlag for å legge til rette for et optimalt omstillings- og utviklingsarbeid.

Hovedområdene som peker seg ut er primærnæringer og havbruk, reiseliv og opplevelsesbaserte næringer, teknologi og kompetanse, kultur- og ungdomssatsing.

Ungdommene har vært involvert fra dag èn, de har deltatt på flere av møtene og har også gjennomført et eget kick-off møte med representanter fra næringslivet og kommunen. De har fått oppdraget med å velge navn, og dette blir offentliggjort på kommunestyremøtet den 19. juni, da det også skal vedtas.

Utviklingen av Andøysamfunnet gjelder ikke bare økning i sysselsettingen i næringslivet, vi skal også skape en fortsatt attraktiv kommune å bo i, for alle, med et rikt kulturliv, gode boligtomter og et variert fritidstilbud. I denne prosessen ønsker vi også råd og innspill fra innbyggerne i Andøy, og inviterer til to folkemøter i Andøy, på Andenes og Dverberg henholdsvis 13. og 15 juni.

annonse