annonse

Vil selge gammelskolen

170311 fs1forsteA.jpg
Formannskapet er enig med rådmannen, og vil lyse ut gammelskolen på Andenes for salg igjen. (Foto: Fredrik Sørensen)

ANDØY: Formannskapet i Andøy vil selge gammelskolen i Andenes sentrum.

Fredrik Sørensen

Bladet Vesterålen har tidligere omtalt at Andøy kommune prøvde å selge gammelskolen på Andenes i fjor sommer, men at det ikke kom noen bud. Nå foreslår rådmann Kirsten Lehne Pedersen at bygget lyses ut for salg på nytt. Dersom man ikke lykkes med et salg foreslår rådmannen at bygget rives.

Ønsker ikke riving

Formannskapet behandlet saken mandag. Der ble rådmannens forslag vedtatt enstemmig.

Det er imidlertid ingen tvil om at man helst ønsker et salg.

– Jeg har med skrekk og gru sett at riving er et av alternativene. Det ville vært forferdelig trist. Gammelskolen er et av to gjenværende signalbygg på Andenes. Dersom vi lykkes med et salg håper jeg det er mulig å gi signaler i kontrakten med kjøper om at bygget ikke skal rives, sa Kolbjørn Blix (Frp).

John Helmersen (Andøylista) sa at han har vurdert å fremme et utsettelsesforslag. Det gjorde han imidlertid ikke.

– Men jeg slutter meg til Blix sine uttalelser i saka, sa Helmersen.

Knut Nordmo (Sp) var klar på at han ville støtte innstillinga fra rådmannen.

– Vi i Sp er ikke uenige i at dette er et signalbygg. Men vi mener at det ikke er Andøy kommune som må ha ansvar for det. Som rapporten i utredninga viser: Det må betydelige investeringer og kostnader til for å holde bygget i drift, sa Nordmo.

Dyrt å renovere

Det er utarbeidet en forenklet rapport som viser at kostnaden for utvendig renovering av bygget, slik at det kan bevares, anslås til om lag 2,4 millioner kroner.

Ei total renovering av bygget er i samme rapport beregnet til å koste 12 millioner kroner.

Det er i rapporten også estimert en rivekostnad av bygget på 615.000 kroner.

I rådmannens saksutredning går det fram at kommunen 6. mars ble kontaktet av en interessent som ønsker at gammelskolen skal lyses ut for salg på nytt, fordi vedkommende vurderer å komme med et tilbud.

– For å få gjennomarbeidet tilbudet har interessenten behov for noe mer tid. Dette bør kunne imøtekommes, skriver Pedersen.

Fire alternativer

Hun har skissert fire alternativer for gammelskolen. Det éne er å fortsette samme drift som i dag.

Det andre er å rive skolen.

Det tredje er å leie ut skolen etter samme konsept som er prøvd tidligere.

Det fjerde er å lyse ut skolen for salg på nytt.

– Rådmannen vurderer det slik at det gunstigste for kommunen er at bygget selges. Å fortsette driften av et bygg som kommunen ikke har behov for er ikke å anbefale. Framleie og administrasjon av tredjepart synes også uheldig da ansvaret fremdeles vil ligge hos kommunen, skriver Pedersen – som derfor anbefaler ny utlysning.

– Dersom dette ikke gir noe resultat vil rådmannen anbefale riving, slår hun fast.

Formannskapet sluttet seg til rådmannens anbefaling.

Saken skal også behandles i neste kommunestyremøte.annonse

annonse

annonse