annonse

Vil sikre overvåkingskapasitet

: Regjeringa har satt av penger til omstilling ved Andøya flystasjon i forslaget til statsbudsjett for 2019. (Foto: Forsvaret)
: – I utganspunktet høres 6,7 millioner til omstilling lite ut, sier Stein-Håkon Eilertsen i Norges Offisersforbund (NOF). (Foto: Fredrik Sørensen)

ANDØY: Regjeringa har i forslaget til statsbudsjett for 2019 satt av inntil 6,7 millioner kroner i omstillingsmidler knyttet til utfasing av Orion-flyene på Andøya og innfasing av P-8 Poseidon på Evenes.

Fredrik Sørensen

Mandag klokka 10 ble regjeringas forslag til statsbudsjett presentert. I ei pressemelding fra Forsvarsdepartementet gikk det blant annet fram at «Forsvaret skal legge til rette for fortsatt høg operativ leveranse med de maritime patruljeflyene fra Andøya», samt at «det er satt av penger til omstilling for å holde på nødvendig kompetanse i Luftforsvaret.

Kritisk

Det framgikk ikke hvor mye som er bevilget til omstilling ved Andøya flystasjon. Som Bladet Vesterålen tidligere har omtalt, er situasjonen ved Norges hovedbase for maritime overvåkingsfly på Andøya kritisk. Om lag 50 ansatte har sluttet etter Stortingets vedtak om å legge ned flystasjonen på Andenes, og flytte de maritime patruljeflyene til Evenes. Mange som har sluttet innehar kritisk kompetanse, som det tar lang tid å erstatte. Dette gjelder ikke bare i den såkalte «spisse enden», som er piloter og mannskap om bord i flyene – men også teknikere og annet bakkemannskap som er avgjørende for å få flyene i lufta.

Bladet Vesterålen ba derfor Forsvarsdepartementet klargjøre hvor stor pott som er satt av til omstilling på Andøya.

– Det er satt av om lag 25 millioner kroner til omstillingsmidler for Luftforsvaret i 2019-budsjettet, for å understøtte den pågående omstillingen i Luftforsvaret, og for å legge til rette for gjennomføring av utdanningsreformen. For tiltak knyttet til innfasing av P-8 Poseidon og utfasing av P-3 Orion er det av dette satt av inntil 6,7 millioner kroner, opplyser spesialrådgiver Birgitte Frisch.

Hun legger til at disse omstillingsmidlene er innenfor rammen av de økonomiske forutsetningene som lå til grunn for Langtidsplan for forsvarssektoren, som ble vedtatt i november 2016.

– Gjenstår å se

Hovedtillitsvalgt ved Andøya flystasjon, Stein-Håkon Eilertsen i Norges Offisersforbund (NOF), sier at han i utgangspunktet synes 6,7 millioner kroner til omstilling høres lite ut. Han understreker likevel at det er positivt at regjeringa viser vilje til å bruke penger på omstilling.

Samtidig er ikke Eilertsen helt sikker på hvordan Forsvarsdepartementetes formulering skal tolkes.

– Spesialrådgiver Frich sier at det for tiltak knyttet til innfasing av P-8 Poseidon og utfasing av P-3 Orion er satt av inntil 6,7 millioner kroner. Hun sier ingenting om hvordan man tenker å prioritere midlene. Skal de brukes for å lykkes med overgangen til P-8, eller til å holde leveransene på Andøya oppe til Orion fases ut? spør han.

– Det gjenstår å se hva som i praksis vil bli utfallet, legger Eilertsen til.

Bare ord

Uansett mener han bevilgninga kommer altfor sent.

– Derfor må midlene som er bevilget i 2019-budsjettet effektueres fort. De må ta innspillene som er kommet fra Luftvingen på Andøya, og iverksette tiltak umiddelbart, i samspill med de ansattes organisasjoner, sier den lokale NOF-lederen.

Han er frustrert over at forsvarssjefens løfte fra 1. juni, om at tiltak skulle iverksettes raskt, foreløpig ikke er blitt til mer enn ord.

– Det ble nylig klart at vi mister enda en erfaren medarbeider, som etter mitt syn har kritisk kompetanse. Det er helt for jævlig å miste en så verdifull medarbeider, når vi står i en så vanskelig situasjon, sier Eilertsen.

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på blv.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.

annonse