annonse

Banken ute på passkontroll

Legitimerer seg
Legitimerer seg: Funksjonær Ronny Pettersen i Sparebank En Nord-Norge og kunde Svein Tobiassen, stående ved bankbordet i Bø hotell. (Foto: Bjørnar Hansen)

+ BØ: Svein Tobiassen var en av mange som møtte for oppdatering av legitimasjon, da Sparebank En Nord-Norge – for anledninga – åpnet filial to steder i Bø, på Bø hotell og i Vinjegården.

  • Bjørnar Hansen


annonse