annonse

Bedre fisk og bedre dager

Samlet på kaia i Hovden foran Vikanøy
Samlet på kaia i Hovden foran Vikanøy: Nofima, statssekretær Ronny Berg og rådgiver Lena Brungot fra Nærings og fiskeridepartementet, Fiskeridirektoratet, Råfisklaget, ordfører Sture Pedersen, rådmann Gundar Jakobsen og næringskonsulent Åsa Elvik i Bø kommune; prosjektleder Viggo Johnsen i Fiskeriparken; bedriftsleder Jon Edvard Johnsen i Hovden.  Vikanøy leverte 20 tonn skrei. (Alle (Foto: Silje Kristoffersen, Nofima)
1487253530679.jpg
Kontrollør Hilde Herland i Råfisklagets patrulje inspiserte fangsten og slår fast at dette er topp kvalitet. (Foto: )
1487253535648.jpg
Statssekretæren møtte neste generasjon Fredriksen på kaia, opptatt i tungeskjæring. (Foto: )
1487253539172.jpg
Seniorforsker Silje Kristoffersen i Nofima dokumenterer kvaliteten i produksjonen. (Foto: )

BØ: Nye måter å veie inn fangst i fiskemottakene skal gi mindre venting for fiskerne, sikre god kvalitet på råstoffet og sikre korrekt vekt.

Mareno Leonhardsen

Hovden fiskeindustris egen Vikanøy leverte en liten fangst på 20 tonn til sløyeanlegget i Hovden, da sentrale aktører i fiskerinæringa var på bruket for å se fangstbehandling i praksis onsdag. Fra Nærings- og fiskeridepartementet var statssekretær Ronny Berg og rådgiver Lena Brungot, dessuten var kontrollør Hilde Herland fra Råfisklaget, forsker Silje Kristoffersen fra Nofima og Viggo Johnsen fra Fiskeriparken: alle involvert i prosjektet som utreder nye mottakslinjer for fisk. Fiskeridirektoratet og Bø kommune var også representert.

Fersk fisk

– Det var svært verdifullt at vi nå fikk en slik fangst på linja, slik at vi alle – departementet, direktoratet og Råfisklaget – fikk se problemstillingene i praksis, sier Viggo Johnsen etter besøket: – hvordan veietallene loggføres og ikke kan endres. De fikk se problemstillingene omkring «dynamisk faktor», og påpekt hvilke feilkilder som kan gi store utslag i vekt.

Ved landing av fangster er det forutsatt at fisken veies sløyd, og en «omregningsfaktor» viser hva fisken er antatt å ha veid rund. Men i virkeligheten varierer alltid forholdet mellom fiskekjøtt og mageinnhold i en fisk, etter hvor mye rogn og lever som er i fisken – og om den er levert hodekappet. Disse forholdene har lenge vært diskutert, og alle parter har fryktet å tape på eventuelle endringer.

I beskrivelser pekes det dessuten på at mange veiepunkt, eller et kar som blir glemt eller veid to ganger kan gi store utslag.

Et argument som også er brakt inn, er at feil i disse beregningene gir gale tall på hvor mye torsk som blir fisket.

Forskrifter

Blant problemstillingene er at det etter landingsforskriften er ulovlig å veie inn på denne måten med rund vekt. Det er heller ikke lov å blande fangsten i anlegget, etter landingsforskriften, forklarer Viggo Johnsen.

– I disse anleggene vil man bulke opp små sjarkfangster til det er nok fisk på linja til å få en industriell produksjon, la oss si at det for eksempel er fem tonn i bulk – for å få effektivitet.

Da får fiskeren levert raskt uten venting, og kan forlate bruket tidlig uten unødig venting.

Nofima fikk vist at denne måten å behandle fangsten på gir bedre kvalitet.

Det må bli bedre og sikrere enn det vi har i dag, ellers er det ingen vits i, og det tror jeg vi skal dokumentere i fase to, som nå starter opp, sier Viggo Johnsen.

Fiskerne

Ser fiskerne positivt på dette?

– Fiskarlaget som organisasjon er opptatt av et bedre system, og Fiskarlaget er med i styringsgruppa for prosjektet og kommer inn med innspill hele tida, sier Johnsen til Bladet Vesterålen.

Ifølge Viggo Johnsen bidrar rask fangstbehandling til høyere kvalitet. Han bekrefter vår oppfatning fra mottakene, om at fangstene gjennomgående er oppskriftsmessig bløgget på feltet – hver eneste fisk:

– Råfisklaget sier at det tiltaket som først og fremst har gitt bedre fangstkvalitet er bedre bløgging. Dette har også Nofima dokumentert, sier Viggo Johnsen, og forklarer at til dette anlegget skal «kverken» på fisken være skåret over, for rask hodekapping først på sløyelinja.

– Dette har bidratt til kvalitet. Det er som natt og dag, legger han til.annonse

annonse

annonse