annonse

Bedre vei og mer plass ved Malnes kirke

Ting på gang
Ting på gang: Veien opp til Malnes kirke skal utbedres og utvides til fire meters bredde, før den asfalteres. (Foto: Rune Eriksen)

+ BØ: Det gjøres nå omfattende arbeid for å bedre parkeringsmulighetene ved Malnes kirke.

Hilde Jørgensen


annonse