annonse

– Bli med i menighetsrådet!

Ansatte i Den norske kirke
De ansatte i menigheta i Bø: De ansatte i menigheta i Bø – diakoniarbeider Inga Eide Bendiksen (f. v.), organist Olga Anita Seljeseth, barne- og ungdomsarbeider Jan Åge Strangstad, prest Fredrik Øverland, kirkeverge Rune Eriksen og kirketjener Vivi Hansen. (Foto: Bø og Malnes menighet)

Bø og Malnes menighet oppfordrer til engasjement, når det skal velges nytt i menighetsråd høsten 2019: – Du er invitert til å være med på å skape fremtidens kirke, inviterer kirka.

Mareno Leonhardsen

Kirken er et mangfoldig fellesskap. Forskjell og ulike meninger gjør fellesskapet rikere. Derfor er det behov for nettopp deg i menighetsrådet.

Bli med

Høsten 2019 skal det velges medlemmer til menighetsrådene i Den norske kirke, åtte personer. Du kan bestemme med i hva menigheta skal arbeide med. Vi inviterer jevnlig til aktiviteter, gudstjenester og kultur-opplevelser. Du kan bidra i arbeidet med å utvikle menigheten vår.

Kirka di gir mange muligheter for engasjement. I møtene med folk i ditt nabolag kan dine holdninger og handlinger utgjøre en stor forskjell.

Hva gjør menighetsrådet?

Et menighetsråd leder menighetens virksomhet. Som medlem kan du ha innflytelse på de lokale oppgavene og utfordringene i din kirke. Menighetens arbeid spenner over mange temaer, forteller kirkeverge Rune Eriksen i ei pressemelding.

Her er noen eksempler fra Bø:

• Trosopplæring blant døpte mellom 0 og 18 år: Babysang, Bø og Eidet Barneklubb, Vesterålen Barnefestival, Lys Våken, konfirmantarbeid, nattkafè, mm.

• Diakonalt arbeid (kirkens omsorgstjeneste): Besøkstjeneste, sangandakt, pilgrimsvandringer, eldretreff, sittedans, lesestund, språkkafè, integreringsarbeid, frivilligfest, mm.

• Gudstjenester.

• Kirkemusikk: Konserter, orgelmeditasjoner, kirkeband, salmekveld, mm.

• Utleie av kirker og menighetshus.

• Uttalerett ved ansettelser av prest, prost og biskop.

• Samarbeid med frivillige.

• Langsiktig planlegging av menighetens arbeid.

Menighetsrådet

I Bø og Malnes består menighetsrådet for tida av: leder Inger Johanne Iversen, Eirik A. Olsen, Vivi K. Hansen, Marianne Larsen Kleiva, Ronald Vold, Marit Thorsen, Ole D. Åsheim, Richard Edvardsen, dessuten sokneprest og ordfører.

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på blv.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.

annonse