annonse

Blir redaktør i ny rolle

: Bøfjerdingen Grethe Gynnild Johnsen går inn i ny redaktørstilling. (Foto: Ole Kaland/NRK)

Grethe Gynnild Johnsen fra Bø blir NRKs første redaktør for mediemangfold og samarbeid i NRK.

Bakgrunnen er at Stortinget og generalforsamlingen i fjor ga NRK et oppdrag om å ta et selvstendig ansvar for norsk mediemangfold.

– NRK skal være en god samarbeidspartner for lokale og regionale mediehus, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen.

Han legger til at den nye redaktøren skal være en pådriver for at NRK bidrar til norsk mediemangfold, internt og i samarbeid med andre.

Eriksen understreker at statskanaleni seg selv bidrar til norsk mediemangfold gjennom å oppfylle allmennkringkasteroppdraget med unik innholdsbredde og ved å være tilgjengelig for alle.

– NRK og norske mediehus må sammen se om vi kan gi et enda bedre tilbud til publikum gjennom økt samarbeid, sier kringkastingssjefen som har initiert prosjekt mediemangfold og samarbeid.

Toppledelsen i NRK nå skal lage tydeligere ambisjoner, mål og tiltak for å innfri på oppdraget fra Stortinget og generalforsamlingen.

– Som allmennkringkaster må vi være relevant for alle. Vi skal nå fram til alle deler av befolkningen og vi skal bidra til å styrke norsk språk og kultur. Vårt mål er å styrke vårt forhold til publikum i Norge sammen med lokale og regionale mediehus, sier Eriksen.

Han understreker at redaktøren også skal bidra til økt samarbeid også med andre kompetanse- og kunnskapsmiljøer over hele landet.

– Vi skal for eksempel utforske et utvidet samarbeid med Norges Tekniske Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) i Trondheim. Det kan gi oss som allmennkringkaster bedre tilgang til teknologi og kunnskap som til sist vil gi kunne gi et forbedret tilbud til publikum på alle plattformer. Slike miljøer vil også kunne finnes andre steder i landet.

Grethe Gynnild Johnsen har som distriktsdirektør over mange år engasjert seg i at NRK skal ha gode samarbeidsrelasjoner til lokale og regionale mediehus over hele landet. Hun gleder seg til å ta fatt på redaktøroppgaven om kort tid.

– Det norske mediemangfoldet er unikt. Og det er under press i en global konkurranse. Det vil være helt fantastisk om NRK sammen med øvrige mediehus kan styrke tilbudet til publikum i Norge, sier Grethe Gynnild Johnsen.

Hun legger til at det aller første hun går i gang med, er samtaler med viktige premissleverandører for å få mer innsyn i forventningene til hvordan NRK skal innfri på oppdraget.

– Her ligger åpenbare muligheter til sammen å lage mer innhold innenfor områder som i dag kanskje er journalistisk underdekket i hele vårt langstrakte land, sier Johnsen. (Pressemelding)

annonse