annonse

Byggestopp i Bø-fjæra

1486138017458.jpg
Eidesjøen – med industri, hyttebygging og boligfelt, og hvor det planlegges et industriområde til venstre mot nord. (Foto: Mareno Leonhardsen)

BØ: Formannskapet i Bø satte torsdag foten ned for å dispensere for hytter i strandsonen resten av året.

Mareno Leonhardsen

Bakgrunnen er at arealdelen i kommuneplanen for Bø tas opp til full revisjon, og dette arbeidet er allerede i gang, med sikte på endelig sluttbehandling i kommunestyret i oktober i år.

Forbudet mot tiltak i strandsonen gjelder både fradeling av eiendommer og oppføring av bygninger i 100-metersbeltet, men er ikke til hinder for tiltak som er i samsvar med kommuneplanens arealdel eller gjeldende reguleringsplaner for Bø kommune, heter det i vedtaket.

Dispensasjoner

Kommunepolitikerne i Bø har gjentatte ganger fått påpakning fra Fylkesmannen for å være slepphendte med å innvilge dispenasjoner, fikk vi høre i debatten.

– Tenkes det at vi likevel kan fravike dette, når det gjelder reguleringsplan for et område, spurte ordfører Sture Pedersen (H/A), men fikk nei til svar:

– En reguleringsplan har ei behandlingstid på et år, sa teknisk sjef Rune Dahl, og forklarte at disse må løpe samtidig.

– Vi kan heller ikke ha en «Ole Brumm-politikk» på så store saker, sa Brith-Unni Willumsen (V), og la til:

– Det er greit å være «ja-kommune», men ikke over en lav sko. Da gir vi ingen arbeidsro til noen.

Ved behov

Frode Pettersen (H/A) syntes ikke like godt om idéen:

– Jeg mener at vi lar det være som det er, så kan vi fortsette å gi dispensasjoner, når det er behov.

– Det blir vanskelig å arbeide på en plan og samtidig gi dispensasjoner, innvendte Pettersens partifelle Tom Tobiassen.

– Jeg ønsker at vi ikke var så lemfeldig med dispensasjoner, sa SVs Gøril Karlsen.

Alt areal

Ordfører Sture Pedersen forteller at den nye kommuneplanen skal regulere arealbruken i hele kommunen.

Teknisk sjef la i møtet fram en framdriftsplan som innebærer at de første kartene er tegnet i løpet av våren. Allerede i februar blir utbyggingsområder og anlegg plottet inn, i forhold til alle hensyn og brukere.

På høsten legges planen ut til offentlig ettersyn og da kan det også bli folkemøter hvor publikum får si sitt om lokalmiljøet, bestemmelser, veier, kart og prioriteringer.

Industriområde

Er det her industriområdet ved Eidesjøen blir plassert?

– Dette er ikke tegnet inn ennå, men det vil være naturlig å ta den inn i arbeidet, sier ordfører Sture Pedersen, som regner med at arbeidsordren går ut med det første.

Ordføreren forteller at Ottar Bergersen og Sønner kan være blant flere interesserte i et slikt område, og anslår at dette kan være ei tredelt utbygging ved sjøen fra Eidesjøen og i retning mot Kobbvågen, der det uansett er planlagt å bygge ei ny industri- og utskipingskai i 2018.

– Kaia er tenkt bygd i Kobbvågen, men det kan godt være at fremdidige behov vil få brukerne til å tenke annerledes – om jeg skal tenke høyt.

Sinahula

I en annen sammenheng, i formannskapets møte torsdag, tok Tom Tobiassen til orde for å gjøre mer av Sinahula og områdene rundt, med tilrettelegging av veier.

– Bergersen er en stor grunneier i dette området, men jeg ser ikke at dette behøver å bety noen konflikt. Jeg har tvert imot forstått at Bergersen har til hensikt å ta hensyn, og at de er opptatt av at områdene rundt Eidesjøen skal være tilrettelagt og ordnet, sier Sture Pedersen.annonse

annonse

annonse