annonse

Førti års fartstid

Grete F. Olsen fikk dette flotte bildet som takk for sine 40 år i Bø kommunes tjeneste. (Alle foto – unntatt de som ble overrakt
Grete F. Olsen fikk dette flotte bildet som takk for sine 40 år i Bø kommunes tjeneste. (Alle foto – unntatt de som ble overrakt: Mareno Leonhardsen) (Foto: )
Kommunalt ansatte i Bø med lang fartstid, flankert av ordfører Sture Pedersen og rådmann Gundar Jakobsen. f.v. foran Brith-Unni Willumsen, Anders Johnsen, Grete Flatøy Olsen, bak
Kommunalt ansatte i Bø med lang fartstid, flankert av ordfører Sture Pedersen og rådmann Gundar Jakobsen. f.v. foran Brith-Unni Willumsen, Anders Johnsen, Grete Flatøy Olsen, bak: Anders Svensson, Dagrun Johnsen, Frits Hanssen, Anne Lise Wiik Robertsen, Cathrine Karoliussen og Torgunn Johnsen. (Foto: Mareno Leonhardsen)
1485354263976.jpg
Cathrine Karoliussen har jobbet som sykepleier i tjue år, og er nå også brannskonstabel. Her med brann slangen etter avsluttet slokking ved Steinesjøen forleden. (Foto: )
170126 ml1ForsteHederA.jpg
Heder til kommunalt ansatte i Bø, Anders Johnsen, ordfører Sture Pedersen (Foto: Mareno Leonhardsen)

BØ: Bø kommune gjorde forleden stas på sine mangeårig ansatte. Formannskapssekretær Grete F. Olsen og Anne Karin Gjertsen på Bøheimen-kjøkkenet har 40 år bak seg i kommunen.

Mareno Leonhardsen

Ordfører Sture Pedersen understreket at alle jobber er uhyre viktige. – Vaktmester – renhold – mat: Om det svikter, blir man misfornøyd.

Adjunkt Anders Johnsen og Brith-Unni Willumsen fikk erkjentlighetsgaver for 30 års ansettelse, mens disse får for 20 år i kommunens tjeneste: renholder Torgunn Johnsen, Cathrine Karoliussen, kreftsykepleier Aina Olaisen, kommuneoverlege Anders Svensson, Dagrun Johnsen, Mari Vik, Anne Lise Wiik Robertsen og Frits Hansen.

40 år

Grete F. Olsen er den som gjennom lang tid har sørget for at protokollene fra kommunestyremøtene blir korrekt ført. Hun ble først ansatt på skolekontoret, da dette lå i yrkesskolebygget på Steine, og fulgte med på flyttelasset til tannlegekontoret på kommunehuset. Siden 80-tallet har Olsen vært på formannsskapskontoret, og er formannskapssekretær og politisk sekretariat.

Ordfører trakk fram verdien av stabilitet og erfaring, og nytten av at noen er kjent med systemet. Grete Flatøy Olsen har arbeidet under åtte ordførere – og en del rådmenn.

Anne Karin Gjertsen har hatt fast tilsetting som assistent ved kjøkkenet på Bøheimen. Gjertsen var ikke tilstede tirsdag, da ordfører minnet om hvor viktig matstellet er på en institusjon som Bøheimen.

– For meg er det en stort og viktig å treffe ansatte i en slik anledning. Det var på høy tid at vi innførte noe slikt, noe alle bedrifter burde gjøre, sa Pedersen.

30 år

Brith- Unni Willumsen begynte i Bø kommune i 1985, og har vært innom helse- og sosialsjefens kontor, rådmannskontoret og hjemmesykepleien. I dag er hun fagleder for lønn ved Bø kommune.

– En viktig jobb. Vi vet at dersom folk ikke får lønn, da blir det misnøye.

Anders Johnsen begynte som lærer ved Steine skole i august 1986. Ved overrekkelsen fikk vi høre at rektor på Steine var Kåre Johnsen – far til Anders – og at også mamma Anne arbeidet som lærer ved samme skole. Neste år flyttet Anders til Bø ungdomsskole, og har siden jobbet der, nå som adjunkt.

– Anders Johnsen er ellers en av de beste fotballspillere Bø har hatt, mener jeg.

Når det ellers gjelder støy og «skjorr» på en arbeidsplass, vil jeg legge til at å være ungdomsskolelærer må være en av de utfordrende jobbene, sa ordfører Sture Pedersen.

170126 ml1ForsteHederA.jpg

 

 

 

 

20 år

Torgunn Johnsen har vært renholder i sin tid i kommunen, og arbeider ved Bøheimen, fortalte ordfører Sture Pedersen.

Sykepleier Cathrine Karoliussen arbeider ved hjemmesykepleien, – henne treffer vi ute i bil, også i dårlg vær og på glatt føre.

Aina Olaisen har vært sykepleier og er nå kreftsykepleier og prosjektkoordinator ved pleie- og omsorgssjefen.

– Kommuneoverlege Anders Svensson har vært en god medspiller, blant annet i arbeidet med å reise et alternativ da helseforetaket bygde ned psykiatrien, og vi fikk Aleris lokalisert hit. Han har vært dyktig i å rekruttere leger til kommunen, og ble kåret til årets Nordlands-doktor i 2014. For tida er han under utdanning som spesialist i samfunnsmedisin, fikk vi høre.

Dagrun Johnsen har både vært hjemmehjelp og skoleassistent, men er nå renholder på tre arbeidssteder, og har kompetanse på flere felt.

Mari VIk er styrer i Vinje barnehage, for tida i videreutdanning på styrerskolen, fortalte ordfører.

Anne Lise Wiik Robertsen er avdelingsleder på Fellestjenesten og arkivleder ved Bø kommune, og begynte opprinnelig som timebasert vikarlærer, deretter som sekretær ved Bø kommune.

Frits Hansen var brannmester fra 1996 til 2016, og er fortsatt en del av brannkorpset og vaktmester for kommunale bygg.

De ansatte får hvert sitt foto fra Øystein Lunde Ingvaldsens hånd som gave for lang og tro tjeneste.annonse

annonse

annonse