Kultiverer Straumevassdraget

Kultiverer Straumevassdraget

BØ: Arne Tormod Tobiassen og assistentene Joakim og Ole Jørgen i Bø Jff har gjort en start på sesongens tynningsfiske i Straumevassdraget i Bø, nå i Langmovatnet.

Bø Jeger- og Fiskerforening har tidligere konsentrert kultiveringsarbeidet til Langvatnet på Straume, men forsøker nå å rekke over også den andre greina av Straumevassdraget, der Langmovatnet ligger nesten øverst.

– Det er tydelig en større andel av røye i fangstene enn det har pleid å være, og mye smått, sier Joakim Karlsen.

Stor fisk

– I gode perioder har ørret på halvkiloet vært vanlig, og langt over kiloet har ikke vært noen sjeldenhet, sier han, noe Ole Jørgen Tobiassen sier seg enig i.

– Når det blir for mye fisk i vatnet oppstår det måkemark og parasitter i fisken, som gjør den mindre fristende som mat.

– I denne er det ikke mer enn at man kan skjære bort buken, der man ser noe – hvis man fortsatt har apetitt på å spise den. Når fisken er kokt eller stekt er det uansett ikke noe farlig, sier Joakim.

Mye smått

– Snittvekt på 171 gram på de 102 fisk vi tok på ei tregarnslenke, oppsummerer Arne Tormod Tobiassen etter første trekking, sammen med Joakim. 97 røyer og 15 ørret er statistikken etter dagen.

Arne Tobiassen viser oss forrige fangst

– Jeg tenker vi må prøve å få ut ei ruse, sier han. Det er ønskelig å tynne ut flere steder, samtidig skal man ikke gape over mer enn man klarer.

Neste dag har garnene stått over natta samme sted som sist. Nå er det bare 14 fisk på tre finbeinte garn: 10 røyer og 4 små ørreter.

– Vi skulle kanskje prøve å sette dem djupere, sier Joakim.

Etter fangst skal fisken veies og åpnes, for så å notere fangsten. Slik kan man følge med utviklinga i bestanden. Selv om man vet at utfisking nytter, er det mer tydelig, om man måler og veier.

Det går ikke sjøfisk opp i Langmovatnet – i tilfelle svært få.