annonse

– Optimisme i Bø-landbruket

Optimister
Optimister: Et stort lyspunkt i Bø-landbruket er bruksutbygginger, som her hos Jenny og Fred-Tore Fagereng (t.v.) på Fjærvoll. Håndlanger og nabo Nils Eirik Klaussen til høyre. (Foto: Mareno Leonhardsen)
Bø-landbruket 2017

BØ: Antallet gårdsbruk i drift i Bø har fortsatt minket, men næringssjef Tor Andersen i Bø forteller at det meste av mark og kvoter drives eller kjøpes av andre i kommunen.

Mareno Leonhardsen

Med det forbehold at staten stadig inndrar sin andel hver gang ei melkkvote skifter eier.

– Det finnes ingen hjemmel for å legge skjønn i denne praksisen, siden hensikten med ordninga var å få bukt med overproduksjon, forklarer Tor Andersen.

– Utviklinga i landbruket blir – enkelt sagt – slik Stortinget gjør den gjennom landbrukspolitikken. Større enheter og færre bruk.

Utbygginger

Andersen er forøvrig fornøyd med det han tolker som optimisme og framtidstro i landbruksnæringa i Bø: Bruksutbygginger, nye fjøsbygg, fornyelse og utvidelse i Jordbærgartneriet, nydyrkinger, nytenking i næringa og mange dyktige gårdbrukere som leverer gode resultat, dessuten flere relativt yngre i næringa.

– Jeg har et berettiget håp om vekst i melkproduksjonen, i hvertfall for enkeltbruk, men noe pluss og noe minus i landbruket vil ikke vise seg i statistikken før neste år.

Jordbruksarealer

– Ei stor sak i året som gikk er arealplanen for Bø kommune, som ikke minst er viktig for landbruksnæringa, sier Andersen, som var en av de sentrale i arbeidet:

– Planen har knesatt viktige prinsipp om å ikke redusere jordbruksarealene, fordi de er så viktige for næringa.

– For egen del gleder jeg meg også over at vi er i startgropa for å utarbeide en regional landbruksplan. Det er naturlig, fordi alle kommunene i regionen har felles utfordringer.

Ringvirkninger

– Viktig for landbruket er også et tiltak vi satte i gang med Fylkesmannen og KS på lag for å finne ringvirkninger, tilleggsnæringer og knoppskyting i landbruket, med et seminar i kommunehuset som start.

– Det er noe av det beste jeg har opplevd gjennom mine 40 år på lag med næringa, sier Tor Andersen, som har god tro på at flere vil dra nytte av seminaret.

Nyttige små

– Vi trekker ellers fram de store, og lar oss naturlig nok imponere av store bygg og tung satsing. Men jeg vil slå et slag for de små enhetene også, – også de nye. Disse utfyller nemlig hverandre, fordi et lite bruk lettere kan ta i bruk areal som de store gårdbrukerne finner for små til å høste. På papiret har vi mye dyrkingsjord som ikke passer for alt det store og tunge utstyret mange bønder har i dag. Noen prøver å utnytte små arealer bedre, og prøver kombinasjoner og tilleggsnæringer som gir mening, sier Tor Andersen.