annonse

Slår et slag for reint hav

1487271967470.jpg
Fjærvoll i Bø er blant mange steder hvor bygdefolket sammen har ryddet strendene for plast og annet skrot hver vår. (Foto: Bjørnar Hansen)
1487271971038.jpg
Gøril Karlsen. (Foto: )

Reno-Vest har åpnet for at det gratis kan leveres søppel som er plukket i fjæra. Dette sier Bø-ordfører Sture Pedersen som svar til SVs Gøril Karlsens spørsmål i kommunestyret om plastforurensing i fjæra.

Mareno Leonhardsen

– Forutsetninga er at man benytter blanke sekker som fås gratis ved fellestjenesten i Bø kommune eller hos Reno-Vest, samt fyller ut og leverer et «strandryddeskjema», sier ordføreren, og forklarer at kommunen vil ha oversikt over hvor det er ryddet, og hvilke områder ingen rydder.

Skadelig

Gøril Karlsen viste til de mange medieoppslag om plastsøppel, særlig langs kysten og i havet. Sist ble en hel verden beveget av den sjeldne gåsenebbkvalen som ble kjendis i døden etter å ha stappet seg full av plast. 

– Plast regnes som spesielt skadelig for næringskjeden. Det ligger i uoverkommelige mengder og har svært lang nedbrytningstid. Bø SV er kjent med at det gjennomføres ryddeaksjoner om våren på strender og der folk ferdes, og at både skoleelever og mange frivillige gjør en stor innsats sammen med Bø kommune og Reno-Vest for å samle inn søppel.

– Vil det bli flere aksjoner, finansiert av prosjektpenger spurte Karlsen, blant flere detaljer omkring søppelsamling og registrering av forurensning.

40 tonn

Ordfører Sture Pedersen roste engasjementet som ligger bak spørsmålet, og viste til at det har vært årlige ryddeaksjoner de siste årene:

– Vi vil alle ha det rent rundt husdørene. Strandsoneryddinga er gjennomført av både privatpersoner, frivillige organisasjoner og skoleelever. Samlet for Vesterålen ble det levert hele 40 tonn søppel til Reno-Vest i 2016. Dette bidro til at Vesterålen er blant de beste strandrydderne i Norge.

Frivillige

Ordføreren sa at det allerede nå blir åpnet for å starte rydding i fjæra, men at det først og fremst må skje i regi av frivillige.

– Vi håper på god dugnadsånd i dette arbeidet med få ryddet mest mulig langs vår flotte kystlinje her i Bø, sier ordføreren, som ikke ser bort fra at det blir organisert transport av innsamlet søppel ut på våren, for de som ikke har mulighet for transport sjøl.

– For å få en start, har Reno-Vest allerede åpnet for at det kan leveres gratis søppel som er plukket i fjæra, sier ordfører Sture Pedersen, – under de vilkår som er nevnt.annonse

annonse

annonse