annonse

– Vi gir mat etter behov

1486138026967.jpg
– Vi vil kartlegge de eldres ønsker og vaner før de kommer inn på Bøheimen, slik at vi er forberedt på hva de liker, sier Kurt Dahl. Her er felles kos og mat i stua på Sjørisen omsorgsboliger. (Arkiv (Foto: Mareno Leonhardsen)

BØ: Helse- og sosialsjef Jim Gundersen i Bø nærmest blåser av helseministerens «nye» tanker om tidspunkt for middag. I formannskapets møte torsdag sa han at Bø har prøvd idéen for lenge siden.

Mareno Leonhardsen

– Men jeg tror at middagsvanene i den eldre generasjon i Bø er annerledes enn i Drammen, sa Gundersen.

De eldre krevde nemlig å få middagstida de hadde hatt tidligere.

– De eldre var vant til å sove middag etter måltidet klokka 13, og når de spiste ved 16-tida la de seg middag. Dermed fikk de døgnet forskjøvet, slik at de ikke fikk sove om natta. Dette er folk som ikke sitter oppe utover seinkvelden.

Apetittvekker

Ordfører Sture Pedersen tok opp emnet på bakgrunn av at man har lykkes med å vekke apetitten hos eldre på en institusjon sørpå ved å flytte tidspunktet for middagsservering. Dette har helseministeren ønsket å innføre hos flere.

Fire måltider

– Vi har etablert det fjerde måltidet, og vi flyttet middagen fra kl 13 til kl 16 etter en grundig prosess. Men vi fikk reaksjoner fra pasientene og vanskeligere drift. Derfor har vi flyttet tidspunktet for middag tilbake igjen, fortalte helse- og sosialsjefen.

– Det viktigste for meg er at de eldre får det fjerde måltidet, gjentok han.

– Spiser når de vil

Leder for pleie og omsorgsavdelingen, Kurt Dahl, forteller at de eldre får hvor mye mat de vil ha – og når som helst, men understreker at ønskene er ulike.

– Da vi hadde middag rundt 15.30 fikk de gjerne varm lunsj ved 13-tida. Suppe eller fiskekake eller kjøttkake på ei brødskive. Da etterlyste mange poteten.

Arbeidsfolk

– En del hadde i sitt yrkesaktive liv vært vant til å spise middag når de kom heim fra arbeid på ettermiddagen. Men som pensjonister hadde de gjerne lagt middagen til 12 – 13-tida, og fikk da middagskvil. Når de hadde fått varm lunsj kl 13, ville flere legge seg etterpå, og etter middagen følte flere behov for middagskvil igjen – noen hadde kanskje glemt at de allerede hadde ligget middag.

– Vi fikk mye motstand mot å ha middagen kl 16, forteller Dahl til Bladet Vesterålen.

– Men dette er som sagt ikke entydig. Vil man ha aktiviteter og underholdning på ettermiddagen, gjelder det å få dette til å gå ihop i tid, og det er ikke alltid så lett. Men vi har ikke gitt opp å få dette best mulig. Trivsel betyr vel så mye på et sykehjem som tidspunkt, og vi har som mål å finne hva som passer den enkelte best, sier han.

Enkeltmennesket

– På et arbeidsmøte vi nylig hadde, var ernæring tema, og da både for heimeboende eldre og de som bor på Bøheimen. Vi har som mål å kartlegge den enkeltes matvaner og -ønsker innen 1. juni, og da kan vi finne hva som passer den enkelte. Dahl sier det er statlige krav til dokumentasjon av kost og ernæring i pleien, som skal på plass. Systematisering.

– Vi vil lære hva de eldre liker før de flytter heimefra, dermed kan vi være forberedt før de kommer hit, sier Kurt Dahl.

Bøheimen er forøvrig inndelt i bogrupper hvor flere spiser sammen, og hvor ansatte får oppmerksomhet mot den enkelte ved middagsbordet.annonse

annonse

annonse