annonse

Vil gi 1,3 mill til fiskebåt i Bø

3101 ml1Naringsplan.jpg
Brith Unni Willumsen (V) og Tom Tobiassen (H/A) er skeptisk til å låne ut så mye. (Foto: Mareno Leonhardsen)

BØ: Formannskapet i Bø innstiller på å innvilge 1,3 millioner i lån til fiskebåt og kvote til brødrene Mads og Marius Albrigtsen i selskapet Albrigtsen Maritim (SUS).

Mareno Leonhardsen

De to kjøper en 15-meters fiskebåt fra 1985, og skal starte kystfiske.

Rådmannen hadde innstilt på å innvilge 500.000 kroner, med henvisning til regelverket for slike næringslån.

I møtet viste representanten Frode Pettersen (H/A) til at det er søkt om 1,3 million kroner, og foreslo at Bø kommune innvilger det omsøkte. Han talte varmt for å få tilført båt og kvote til kommunen.

Nesten tomt

– Jeg forstår at Frode Pettersen gjerne vil imøtekomme søknaden slik, men jeg føler ikke jeg at jeg kan være med på 1,3 millioner, sa Brith-Unni Willumsen, og viste til regelverket for slike lån. Willumsen viste til at det bare er 1,9 millioner kroner igjen på næringsfondet til slike formål, – og vi har akkurat rundet januar.

Willumsen ville lande på rådmannens innstilling på en halv million.

– Da må vi endre regelverket

– Å gå utover rammer og regelverk nok en gang ser jeg som å forfordele andre søkere, sa Brith-Unni WIllumsen.

– Hvis vi skal bryte med vårt regelverk gjentatte ganger, bør vi vurdere å endre regelverket, sa Willumsen, og la til:

– Hvis vi hadde imøtekommet alle søknader med de beløp de hadde søkt, ville vi ikke hatt noen penger å innvilge denne søknaden med, sa Brith Unni Willumsen (V).

Ingen andre

Forslagsstiller Frode Pettersen viste til opplysning i møtet om at søker kan bli nødt til å gå på et mindre prosjekt, dersom ikke hele det omsøkte beløpet blir innvilget.

Pettersen viste til at det ikke ligger andre søknader på bordet.

Ordfører Sture Pedersen (H/A) gjorde klart at det ligger mange andre prosjekt til behandling i næringsavdelinga, og at det vil bli spørsmål om mer penger.

Andre løsninger vurdert?

– Jeg var positiv til innstillinga, men forslaget som er kommet på bordet har fått meg til å tenke andre tanker, og det reiser flere spørsmål, sa Tom Tobiassen.

– Er det for eksempel fra søkerens side vurdert å drive et fartøy som ikke er fullstrukturert, og dermed drive på ei mindre kvote?

Rådmannen redegjorde for at næringsavdelinga har ulike prosjekt som er i vente.

Ordfører Sture Pedersen antydet å invilge 500.000 kroner til finansiering av båten, i tråd med søknaden, og vente en ny søknad – på finansiering av utvidet kvote – på et seinere tidspunkt, når det kommer mer penger inn på næringsfondet.

Med eller uten kvote

– Dette er to forskjellige objekt: en båt, svarte næringsmedarbeider Åsa Elvik på spørsmål. Men på søknadstidspunktet var det ikke snakk om en konkret kvote, men en sum til å finansiere kvoterettigheter.

– Jeg foreslår at vi bruker hasteparagrafen, sa Brith-Unni Willumsen, og foreslo bevilget 500.000 kroner som innstilt.

– Dermed har søkerne klarhet i hva de kan forholde seg til.

Ved votering fikk innstillinga bare to stemmer av fem.

Siden Willumsens forslag falt, ble ikke saken endelig avgjort i formannskapsmøtet. Kommunestyret må ta endelig avgjørelse i sitt kommende møte, som er planlagt den 16. februar. Men ifølge ordføreren kan møtet bli omberammet.

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på blv.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.annonse

annonse

annonse