annonse

45 AP-topper i Nordland ba ledelsen snu: Talte for døve ører

: – Det er ikke Stortinget verdig å ta så alvorlige beslutninger for et helt lokalsamfunn og region på et særdeles usikkert grunnlag, skrev 45 tillitsvalgte i Arbeiderpartiet i Nordland til partiledelsen om Andøya flystasjon. De ble ikke hørt. (Foto: )

– Når frustrasjonen blir stor ute i partiet, må ledelsen lytte til sine medlemmer, sa 45 tillitsvalgte i Arbeiderpartiet i Nordland i et felles opprop til partiledelsen. Men ledelsen lyttet ikke.

Tor Johannes Jensen

I november skrev de et opprop om flystasjonen, rettet til hele partiledelsen – leder Jonas Gahr Støre, partisekretær Kjersti Stenseng, nestlederne, forsvarspolitisk talsperson Anniken Huitfeldt og ledelsen for øvrig.

– Vi ber om at partiledelsen tar på alvor våre bekymringer om at vedtaket om nedlegging Andøya Flystasjon er gjort på feil grunnlag, skrev de i oppropet, som Bladet Vesterålen har fått i hende.

All tyngde

Bladet Vesterålen er videre kjent med at både partiets leder Jonas Gahr Støre og Høyres statsminister Erna Solberg har lagt all sin tyngde inn i motstanden mot Andøya.

I oppropet viser de tillitsvalgte i Arbeiderpartiet i Nordland til mengden av nye opplysninger fra forsvarsfaglig hold, fra Avinor og eksterne rapporter.

– Ikke Stortinget verdig

– Det er ikke Stortinget verdig å ta så alvorlige beslutninger for et helt lokalsamfunn og region på et særdeles usikkert grunnlag. Dersom man skal vedta en fundamental omlegging av et lokalsamfunn, må man kunne vise til at det er forsvarsfaglig godt nok begrunnet og at det gir en betydelig økonomisk effekt, het det videre i oppropet, som var undertegnet av fylkesordfører Sonja Alice Steen, alle partiets ordførere og partilagslederne i Vesterålen, ordfører i Bodø Ida Pinnerød, og dessuten 19 andre ordførere og varaordførere i Lofoten, Salten og på Helgeland, foruten lokallagsledere i 17 andre kommuner i Nordland.

– Ikke tillit i partiet

De peker blant annet på spørsmålet om hvorvidt man kan bekrefte at det vil være tilstrekkelig robust flystasjonskapasitet etter en eventuell nedleggelse.

– Vil man kunne operere kombinasjonen av alle de militære aktivitetene, inkludert allierte forsterkninger, med de sivile behov? I store deler av Arbeiderpartiets organisasjon og blant de som tidligere var våre velgere er det ikke tillit til at Stortinget har et nødvendig grunnlag for å svare på disse spørsmålene, påpekte de 45 tillitsvalgte i oppropet.

– Alvorlig for partiet

– Arbeiderpartiet må være tydelig på merknaden som ble lagt inn i Langtidsplanen virkelig betyr noe. Vi har klare forventninger om at merknaden følges opp. Tilliten til partiet blant medlemmer og tillitsvalgte er sterkt svekket på grunn av handteringen av Andøya-saken, og den må bygges opp igjen. Derfor er det svært viktig at Arbeiderpartiet i Stortinget slutter seg til opposisjonens krav om nye beregninger. Det er alvorlig for Arbeiderpartiet dersom ledelsen ikke følger opp Andøysaken slik det ble lovet i valgkampen, slo de fast.

– Må lytte

Her ba de innstendig om at stortingsgruppa og ledelsen i partiet måtte lytte til innspillene.

– Det er av stor betydning at tillitsvalgte i partiet har mulighet for påvirkning til ledelsen i partiet. Det er dette som danner limet i organisasjonen, og det gjør oss sterkt som parti. Det er det vi trenger aller mest nå, skrev de videre.

– Ute av stand til å lede og samle

De oppfordret dessuten partiet til å drive tydelig opposisjonspolitikk:

– Dersom Arbeiderpartiet ikke klarer å bli enig med opposisjonen for øvrig om et felles forslag, vil det oppfattes som at Arbeiderpartiet ligger altfor nært opp til regjeringen, at vi ikke klarer å være et tydelig regjeringsalternativ og vi fremstår som et parti ute av stand til å lede og være samlende, slo de fast.

– Vi som ordførere og tillitsvalgte i organisasjonen føler daglig på det ekstremt store trykket i denne saken. Det er nødvendig med en ledelse som gir oss støtte når vi trenger det, og viser at det er god dialog og åpenhet i organisasjonen, het det videre.

Her oppfordret de ledelsen i partiet til å vise at merknaden i Langtidsplanen hadde reell betydning.

– Vi oppfordrer stortingsgruppen til å gå sammen med resten av opposisjonen i denne saken og sørge for en reell og grundig gjennomgang av hele beslutningsgrunnlaget.

Ny bønn fra Ap i Vesterålen

Tirsdag gikk Arbeiderpartiets lokallag i Vesterålen og Lødingen ut med et nytt brev til stortingsgruppa. Her sier de seg overrasket over at partiet har valgt å støtte regjeringa i saken om Forsvarets langtidsplan høsten 2016.

– Spesielt vedtaket om å flytte forsvarets maritime overvåkningsfly 90km sørøst fra Andøya til Evenes er vanskelig å forstå for et samlet Nordland Ap.

Svakhetene

– Vi er bekymret over den støy som vedtaket om å flytte virksomheten har skapt, både internt i partiet og blant folk flest. Og ber om at Ap snur i denne saken slik at vi kan få drahjelp inn mot valget 2019, legger de til.

Partilagene i Vesterålen skriver at regjeringa må stilles til ansvar for svakhetene og usikkerhetene som er avdekket i beslutningsgrunnlaget.

– KS1 viser at det er flere svakheter i flyttingen av MPA, både økonomisk og fagmilitære, det avgjørende momentet for var Arbeiderpartiet var luftvern, dette momentet avvises som et vesentlig moment i KS1.

– Totalt uforståelig

De skriver videre at de ønsker at stortingsgruppa støtter videre drift ved Andøya flystasjon. Og de beskriver det som uten tvil det beste og tryggeste valget for Forsvaret, Nato og det norske folk, og som ikke er heftet med de samme usikkerhetene som forliket fra høsten 2016.

– Vår begrunnelse er at Arbeiderpartiet alltid fatter beslutninger basert på kunnskap. Det vil være totalt uforståelig om man konkluderer før regjeringa til høsten legger frem forslag om fremtidig struktur for forsterknings-/beredskapsbaser for alliert mottak, skriver de seks lokallagene og de fire ordførerne partiet har i Vesterålen.

De ble ikke hørt.

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på blv.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.

annonse