annonse

50 millioner ekstra for å sikre distrikts-nett

: Arne Ivar Mikalsen (V), fylkestingsrepresentant i Nordland. (Foto: Simen Vangen)

Regjeringa setter av 50 millioner kroner for å opprettholde bredbåndstilgangen i Norge mens Telenor faser ut kobbernettet.

  • Pressemelding

I vinter har det vært reaksjoner på at folk i utkantstrøk kunne bli sittende uten internett på grunn av utfasingen.

– Reaksjonene er forståelige. God internettilgang er helt nødvendig og en selvfølge i vårt samfunn, sier Arne Ivar Mikalsen, fylkestingsrepresentant for Venstre, i ei pressemelding.

Han viser til at bredbandstilbudet er blitt bedre de siste årene, og at høyhastighetsnett er tilgjengelig for én million flere nordmenn enn for fem år siden.

– I tillegg har vi verdens raskeste mobilnett, og nesten hele befolkningen har tilgang til 4G. Alle vet at digitalisering har pågått lenge og kommer til å bli enda viktigere framover. Da er vi helt nødt til å kunne tilby høyhastighetsnett der det ikke er kommersielt lønnsomt å bygge ut, påpeker han.

Til sammen foreslår regjeringen nå et tilskudd til bredbånd på om lag 250 millioner kroner i 2019. Det er hundre millioner kroner mer enn i fjor. Dette kommer i revidert statsbudsjett.

De 50 ekstra millionene skal gå til utbygging der det i dag ikke er lønnsomt å bygge ut og til å koble opp husstander og virksomheter som vil bli berørt av avviklingen av det gamle kobbernettet.

Telenor varselet tidligere i år mer enn 100.000 husstander om at de vil slutte med vedlikehold og feilretting av kobbernettet. Årsaken er at kobbernettet skal erstattes med fiber og mobil.

De fleste i landet vil i denne perioden kunne benytte seg av 4G-nettet som erstatning hvis kobbernettet svikter, men for omlag 1.000 husstander var det ikke et alternativ. De risikerte derfor å stå uten nettilgang.

Dette scenariet er avlyst etter at Telenor har snudd.

– Selskapet har presisert at de vil fortsette feilretting i kobbernettet i de områdene av landet hvor det ikke finnes tilfredsstillende alternativer, og det er bra, sier Mikalsen.

annonse