annonse

Erwin tok opp Skagen på landsmøtet i Frp

Ordførerkandidat: Erwin Teigen fra Hadsel Fremskrittsparti. (Foto: )

Ordførerkandidat Erwin Teigen fra Hadsel Frp tok opp muligheten for en storflyplass på Skagen under innlegget sitt på landsmøtet i Frp.

Tor Johannes Jensen

Under den politiske debatten lørdag pekte han på at Lofoten og Vesterålen samlet har en million turister i året, er en ytterst viktig region for fiskeri og havbruk – og med hans formulering – det neste kapittelet i oljeeventyret.

– Selv om det er en viktig region,har vi for mange flyplasser for et så lite areal, sa Teigen og viste til at man har seks flyplasser.

– I min region kan vi klare oss med færre lufthavner. Jeg ønsker meg en stor flyplass til erstatning for flere få, sa ordførerkandidaten fra Hadsel og trakk fram Stokmarknes lufthavn:

– Her er allerede god infrastruktur, og det er flyplassen som ligger mest sentralt i Lofoten og Vesterålen, påpekte han og viste til at planen for å erstatte småflyplasser med én stor, også inneholder et prosjekt for å utvikle veinettet, inkludert en tunnel under Hadselfjorden for å binde Vesterålen og Lofoten sammen. Han tror det vil være en viktig impuls for videre vekst i regionen.

– Ei større lufthavn vil skape flere muligheter for regionen, påpekte han og trakk fram at større fly vil kunne trekke flere turister, gi økt konkurranse, og gi billigere flybilletter. Det vil være ei investering i ett av våre mest verdiskapende distrikt, sa Teigen fra talerstolen på landsmøtet.

Ordførerkandidaten forteller til Bladet Vesterålen at han oppfattet positive tilbakemeldinger fra alle kanter av landet.

– Men Vestvågøy Frp var ikke representert på landsmøtet. De har nok andre meninger, medgir han.

annonse