annonse

Får 900.000 kroner til å få flere innvandrere raskere gjennom systemet

: Natalia fra Ukraina og Bella fra Venezuela (foran), og Miquel fra Peru, Maher fra Palestina, og Jehad og Aref fra Syria ser alle fram til muligheten for å kombinere teori og praksis sterkere i opplæringa. (Foto: )
: Hjørdis Nilsen og Mattis Granrud som har vært sentrale i å skrive søknaden til Kompetanse Norge, sammen med leder for voksenopplæringa Lena Johnsen, og oppvekstsjef i Hadsel Line J. Pedersen. (Foto: )

Voksenopplæringa i Hadsel og Andøy er plukket ut til et forsøk som skal hjelpe flere innvandrere å komme raskere ut i arbeid og utdanning.

Tor Johannes Jensen

Voksenopplæringa i Hadsel har i dag rundt 80 elever i et løp med norsk med samfunnskunnskap, som er en rett og en plikt for å få opphold i Norge. Noen er bosatte flyktninger, noen er fra Banklpassen mottak, og andre er kommet til landet av andre årsaker, som ekteskap med hadselværinger.

Kompetanse Norge, direktoratet som har ansvar for opplæring av voksne i landet, har tatt med voksenopplæringa i Hadsel i et forsøk for bedre voksenopplæring. Hadsel er én av 14 nye kommuner som får være med, sammen med 28 kommuner som har vært inne i prosjektet i flere år.

Her skal praktisk og teoretisk opplæring gå mer hand i hand, og elevene skal kunne velge moduler med emner etter behov, og måle seg opp mot kompetansemål. Målet er å hjelpe flere å komme raskere ut i arbeid eller videre utdanning.

– Veien fram går gjennom praksis og fagmoduler. I stedet for å sitte og jobbe med ungdomsskolepensum, kan de ta emner de trenger og krysse av for kompetansemålene de når. Vi mener dette er rett vei å gå. Voksenopplæringsloven ble til i ei tid med færre innvandrere, og det er viktig å tilpasse tilbudet til denne gruppa, mener Johnsen, som ser fram til å kombinere teori og praksis bedre. Her er også ambisjonen å være starten på veien til fagbrev for den som ønsker det, i samarbeid med flyktningetjenesten, Nav, karrieresenteret, mottaket og videregående skole.

– Det er viktig å gi elevene større anledning til å gjennomføre sitt løp i sitt eget tempo. Kvalifisering av innvandrere til et liv i Norge tar lengre tid enn beregnet for noen deltakere, av ulike grunner. Med moduler kan deltagerne avslutte, og så starte med neste modul når den tid kommer. På landsbasis går for mange ut fra opplæringa uten å ha en jobb eller et videre utdanningsløp i andre enden. Sjansen for å havne i fattigsdomsfella er stor for enkelte grupper. Forsøket skal utvikle en ny måte å arbeide på som også vil kunne motivere voksne deltakere i større grad enn før til å starte på veien til et fagbrev, understreker hun.

Det kan bli en lovendring fra 2023, der den nye ordninga blir fast. Men med dette forsøket slipper voksenopplæringa og elevene i Hadsel å vente på det. Svolvær og Andøy blir også med i forsøket, og Hadsel vil samarbeide med dem.

Lederen for voksenopplæringa mener det er viktig for Hadsel å få være med blant skolene som skal prøve ut de nye læreplanene. Kommunen har en lang historie med asylmottak og bosetting av flyktninger, og ifølge henne er det bare Hadsel og Bodø igjen i Nordland har asylmottak i Nordland.

Hjørdis Nilsen og Mattis Granrud, som har vært med på prosjektskrivingen, reiser på oppstartssamling i begynnelsen av juni.

Voksenopplæringa får en støtte på 83.000 kroner fra Kompetanse Norge allerede til høsten og skal deretter få 200.000 kroner årlig til og med 2023.

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på blv.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.

annonse