annonse

Forsøker å regulere Brattåsen på nytt

: Reguleringsplanen for Brattåsen masseuttak skal til politisk behandling igjen, etter at den ble opphevet på grunn av saksbehandlingsfeil. (Foto: )

Nå kommer planen for masseuttaket i Brattåsen til politikerne på nytt.

Tor Johannes Jensen

For drøye to år siden vedtok Hadsel kommune en detaljreguleringsplan for Brattåsen masseuttak fordi Hadsel Maskin AS ville utvide området og fortsette drifta etter at dagens reguleringsplan var gått ut.

Men fylkesmannen i Nord-Trøndelag opphevet vedtaket på grunn av saksbehandlingsfeil, blant annet fordi elementer i vedtaket ikke hadde vært på høring.

Nå er reguleringsforslaget tilbake hos politikerne igjen – med identisk plankart og planbestemmelser fra forrige runde, men blant annet med en ny utredning for fugler, og en noe omskrevet planbeskrivelse.

– Samfunn mot naboer

Rådmannen skriver at saka har vært vanskelig, men handler om samfunnets behov for masser satt opp mot beboernes bekymringer.

– Politikerne forsøkte å komme frem til et kompromiss i 2016, men dette medførte likevel klager fra beboere og fra entreprenøren samt at Fylkesmannen til slutt opphevet vedtaket, heter det i saksutredninga.

I planbeskrivelsen skriver rådmannen at produktene fra masseuttaket på den ene sida vil gi stor positiv konsekvens for samfunnet, men på den andre siden middels negativ konsekvens.

– Hva som er viktigst er et politisk spørsmål, konstaterer rådmannen.

Ikke drøftet annen løsning

– Slik vi oppfatter beboerne, jamfør klagen de la frem og som ble behandlet, er de kun interessert i nedleggelse av masseuttaket som eneste løsning. Således har rådmannen ikke funnet det som meningsfullt å drøfte annen løsning med dem, for eksempel gjennom kontaktgruppen som kommunestyret opprettet, mener rådmannen.

Samtidig anbefaler han at vedtak om offentlig ettersyn løftes opp til kommunestyret, da det var de som sist behandlet saken, og for å få bredest mulig debatt om ei vanskelig sak.

Bestemmelsene

Forslaget til reguleringsbestemmelser legger opp til at Hadsel Maskin skal få ta ut inntil 1.000.000 kubikkmeter fastmasse fjell, med knusing og lagring av steinmasser. Deler av masseuttaket skal kunne benyttes til asfaltlagring og asfaltknusing.

I forslaget til bestemmelser er sprengning begrenset til hverdager mellom klokka 08 og 16. Boring, pigging og lemping av masser skal være lov på hverdager mellom klokka 08 og 15.30 på hverdager, og knusing skal være lov på hverdager mellom klokka 08 og 18. Men knusing etter klokka 16 skal bare være lov dersom målet er færre dager med knusing. Ellers vil vanlig drift i masseuttaket være tillatt på hverdager fra klokka 07 til 19, og transport i samme tidsrom foruten lørdager fra klokka 07 til 13.

– Ved spesielle behov kan det søkes tillatelse hos Hadsel kommune for produksjon også på kveldstid mandag-fredag 19:00-23:00. Dette gjelder knusing av masser og transport. Ved spesielle behov kan det søkes tillatelse hos Hadsel kommune for transport også på lørdager 13:00-19:00, heter det i forslaget.

Dessuten skal det «som hovedregel» ikke være drift i perioden som utgjør skolens sommerferie, ifølge forslaget, som heller ikke vil tillate arbeid i masseuttak på helligdager. Det er også detaljerte anvisninger for hvor knuseverk skal stå.

Klage

Svein Eirik Nikolaisen, nabo til masseuttaket, har klaget på planprogrammet for reguleringsplanen. Rådmannen innstiller på at klagen skal avvises, fordi det ikke foreligger et enkeltvedtak som kan påklages.

Nikolaisen skriver i klagen at fakta om støy og støv er blitt oversett. Han hevder også at støv- og støymålnger er manipulert, og han anfører at boligen hans har fått sprengingsskader. Han krever at masseuttaket legges ned, alternativt at kommunen løser ut hans eiendom til takst.

Men rådmannen mener altså at Nikolaisen ikke har klagerett på vedtaket om planprogram. Derimot skriver rådmannen at det vil foreligge et vedtak som kan påklages når kommunestyret gjør et endelig reguleringsplanvedtak.

Hvis formannskapet avviser klagen fra Nikolaisen, vil det på sin side være et enkeltvedtak som kan påklages, skriver han også.

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på blv.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.

annonse