annonse

– Gjerne evaluering annenhvert år

: Hovedutvalg oppvekst i Hadsel hadde møte onsdag. (Foto: Idar Ovesen)

HADSEL: – Å få evaluering om barnevernet er nyttig informasjon for oss politikere.

Idar Ovesen

Renathe Johnsen (V) kom med uttalelsen i møte for hovedutvalg oppvekst i Hadsel onsdag.

Utgiftene har økt etter at Hadsel valgte å gå inn i et regionalt Vesterålen barnevern, og ifølge Johnsen får politikerne lite innsyn i «overforbruk».

– Det gjør at engasjementet faller inn i en interkommunal og administrativ del. Derfor er det fint med evaluering. Kan vi få det annenhvert år, fordi det gir oss en god pekepinn? spurte Johnsen, og la til at hun tror at barnevernet har godt av ei evaluering fra en uavhengig instans.

– Eier bestemmer hvor ofte evaluering skal være, men omfanget kan jo diskuteres, svarte oppvekstsjef Torbjørn Lappegard.

– Om det blir for tett med evaluering annenhvert år, burde vi få det minst hvert tredje år, mente Johnsen.

Hovedutvalget tok evalueringsrapporten om Vesterålen barnevern som kom i vår til etterretning.

Kjapt møte
 

Hovedutvalget for oppvekst under ledelse av Per Atle Bayner (SV) kjørte et kjapt møte onsdag.
– Vi er på rett vei, sa oppvekstsjefen med hensyn til årsberetning og regnskap.
– Økonomien i barnevernet er det som er avviket, bekreftet oppvekstsjefen.

Med pressen til stede ønsket han ikke å gå nærmere inn på de konkrete tallene og avvikene her av hensyn til taushetsbelagte forhold.

Finn Sture Hultgren (Ap) ga honnør til administrasjonen for at «vi er kommet på plussida».
– Men ennå kan vi tilstrebe ei enda høyere plusside, uttalte han.
 

Rapport
 

Utvalget hadde også en sentral «ekspertgruppe-rapport» vedrørende inkluderende fellesskap for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging på bordet.
Her poengterte Lappegard viktigheten av en grundig prosess knyttet til iverksettelsen av tiltak.
– Primærkommunene må ha et reelt eierskap til prosessen.  Jeg vil fraråde å gå så langt som ekspertgruppa tilrår. Det bør være enkeltvedtak, og klagerett, for å ivareta rettssikkerhet og at barn og unge skal føle seg trygg på at saka blir grundig vurdert, sa oppvekstsjef Torbjørn Lappegard.

Karen Hultgren Olsen (Rødt) sa seg glad over at «arbeidet er gjort» med hensyn til rapporten.
– Men jeg støtter fullt ut det dere har skrevet, sa Olsen, med henblikk på Lappegard og administrasjonen.

annonse