annonse

Hadsel i internasjonalt samarbeid: – Vi ønsker at ungdom kan ta kontroll over sine egne liv

De utveksler kunnskap om hvordan elever kan utvikle lederskap, ta kontroll i egne liv og unngå å droppe ut av videregående skole
De utveksler kunnskap om hvordan elever kan utvikle lederskap, ta kontroll i egne liv og unngå å droppe ut av videregående skole: Enrica Vesentini fra skolen Liceo G. Cotta ved Verona i Italia, María José Salazar fra skolen IES Nicolas Salmerón y Alonso i Almería i Spania, Carol Marques fra Escola Básica 2/3 Ciclos på Madeira, Caroline Fredriksen fra Hadsel videregående skole, og Teodora Dragot fra Tudor Vladimirescu i Romania.
Erasmus+

Videregående skoler fra fem land utveksler kunnskap om hvordan de kan hindre at elever faller fra underveis i skolegangen. Hadsel videregående skole samordner prosjektet.

Tor Johannes Jensen

Hadsel videregående skole har fått oppgaven med å samordne «Alive» – som er forkortelsen for Activating Leadership Initiative through Values Education, sammen med skoler fra Romania, Tyrkia, Spania, Portugal og Italia. Det er et prosjekt i regi av det europeiske utvekslingsprogrammet Erasmus pluss og handler om å trene elevene i lederegenskaper og sosial inkludering.

Hovedmålet er å dele kunnskap om hvordan de kan forebygge frafall fra videregående skole og mobbing.

Sist uke møttes samarbeidspartnerne for første gang, på Melbu, der prosjektansvarlig Caroline Fredriksen dro i gang. Da utvekslet de erfaringer om hvordan de ulike landene og skolene legger til rette for inkludering.

– Vi ønsker å utvikle lederskap, så ungdom kan ta kontroll over sine egne liv. Det gjelder ikke bare å lede andre, men seg selv, understreker Fredriksen.

I januar skal tre elever og to lærere fra hver av skolene som deltar til Romania. I april står Italia for tur. Seinere blir det flere utvekslingsbesøk til og med det siste året i 2020.

– Her har vi blant annet lært om elevbedriftene i det norske skoleverket. Jeg synes måten systemet oppmuntrer business og praktisk kunnskap er flott, forteller Teodora Dragot fra Tudor Vladimirescu i Romania.

Initiativet til prosjektet kommer nettopp fra henne, etter at man sammen med skolen i Tyrkia hadde et prosjekt sammen tidligere.

– Vi ville forbedre, utvikle og inkludere flere land, og så fant vi ting som kan knytte oss sammen, sier hun.

Fjerntliggende regioner

– Hva binder dere sammen?

– Mye. Blant annet kommer vi alle fra mer eller mindre fjerntliggende regioner. Samtidig legger vi jo merke til ulikhetene i mentalitet og skolesystem også, svarer hun.

– Alle er opptatt av frafall i skolen. Også hos oss er det risiko for at elever dropper ut før de blir ferdig, og vi leiter etter løsninger på det, forklarer María José Salazar fra skolen IES Nicolas Salmerón y Alonso i Almería i Spania.

Muligheter til alle

Enrica Vesentini fra skolen Liceo G. Cotta ved Verona i Italia understreker at inkludering handler om å gi alle muligheter.

– Vi må ta vare på alle elever. Jeg er imponert over hva man gjør her i Hadsel, med middager for elevene om kveldene og oppringninger til hybelboere om morgenen. Og ikke minst rådgivning. Noen ganger velger jo studentene feil fordi de ikke er klare for å gjøre valg, sier Vesentini til Bladet Vesterålen.

Dragot er selv inspektør for fremmedspråk på sin skole og vil ta med erfaringer fra Melbu heim.

– Så håper jeg de kan føre til endringer. Samtidig tror jeg norske elever kan finne noe å lære av i Romania når de kommer dit, tilføyer hun.

Inkludering

– Hva kan norske skoler lære av dere?

– Vi er gode på sosial inkludering. Vi har en egen komité på skolen som jobber spesielt med det og har workshops og undersøkelser som også følger opp hva de gjør etter endt skolegang hos oss – om de går ut i arbeid eller studerer videre. Vi evaluerer også hvilke behov hver enkelt elev har i undervisningen og vurderer en personlig plan etter to måneders undervisning, sier Vesentini.

Også portugisiske Carol Marques fra Escola Básica 2/3 Ciclos på Madeira mener de driver god inkludering, særlig overfor elever med spesielle behov, der skolen strekker seg langt med egne lærere og assistenter.

– Vi har spesielle opplegg både for fysisk og psykisk syke elever, der vi for eksempel har lagt til rette for at enkelte kan følge undervisningen heimefra med kamera, sier Marques.

I alle landene har skolene psykologtilbud.

Romania i januar

Når elever og lærere skal besøke Teodoras skole i Romania i januar, blir gjesteelevene med i undervisninga, men også på felles andre aktiviteter, som workshops om lederskap og mot mobbing, møter med elevledere, og selvsagt kulturbegivenheter med smak av lokal mat.

– Dessuten tenker vi at de norske elevene kan presentere modellen for hvordan man setter i gang med business på skolen. Det imponerte meg. Min skole er mer akademisk orientert, men vi kan lære fra dere, sier Dragot.

I løpet av tre dagers besøk i Hadsel fikk gjestene både besøkt Nordlaks, Galleri Uvær og møtt elever som presenterte sine ungdomsbedrifter.

– Og så er det jo en nydelig opplevelse å være her i nord. Vi håpet jo å se nordlys, men vi fikk i hvert fall se snø. Det var det ikke alle av oss som hadde opplevd før, forteller gjestene.

annonse