annonse

– Jeg blander meg ikke i elevrådet

1481628568564.jpg
Hadsel-rådmann Ola Morten Teigen betegner kritikken fra Landslaget for Nærmiljøskolen som full av feil. (arkivfoto) (Foto: )

– Det ville være et overtramp om jeg skulle gripe inn og stanse et lovlig elevrådsmøte, sier rådmannen i Hadsel. Han avviser at han har tatt initiativ til dagens møte.

Tor Johannes Jensen

Rådmannen avviser at møtet tirsdag skal utsettes. – Kommunestyret har et lovlig fattet vedtak fra desember, og selv om det er foretatt en lovlighetskontroll, skal ikke det ha oppsettende virkning på vedtaket. Det virker som mange har misforstått og trur at lovlighetskontrollen er en midlertidig brems på prosessene. Det framgår av loven at den nettopp ikke skal være en utsettelse. Den skal bare vurdere lovligheten av vedtak, sier rådmann Ola Morten Teigen. Han tilføyer at rådmann, kommunestyre og KS-advokatene ikke mener det er noen usikkerhet om lovligheten.

– Derfor vil det være klokt av alle parter å forholde seg til at vedtaket er gyldig. Det er noe annet at mange ikke er enige i eller ikke liker vedtaket, mener han.

– Rådmann og foreldre er ikke part Rådmannen viser dessuten til at elevrådet er valgt og styres i medhold av opplæringsloven.

– Der framgår det tydelig hvem som er parter. Det er lederen for elevrådet som kaller inn til møte. Rådet skal også kalles inn til møte når en tredel av elevrådsmedlemmene eller rektor krever det. Det er ingen andre som har adgang til å kreve et møte. Rådmannen har instruksjonsrett i forhold til rektor, men den er ikke benyttet her. Det er rektorene selv og elevrådene som har innkalt til dette møtet på lovlig vis. Det er et forhold verken foreldre eller politikere har noe med, sier han.

– Dialog er ikke farlig – Jeg synes det er betenkelig hvis vi skal bruke elevrådet på en måte som ikke fremmer en god prosess for å gjennomføre et lovlig fattet vedtak. Det vil helt klart ikke være i elevenes interesse, tilføyer rådmannen.

– Vi kan ikke være redd for å ha dialog og for at elevene møtes og snakker om ting. Det er et gode og ingen fare for noe, mener han.

– Skal man ikke ha respekt for at foreldrene har hovedansvaret for barna?

– I utgangspunktet skal vi ha stor respekt for foreldrene og deres synspunkt. Men det ser ut for meg som utgangspunktet deres er en misforståelse av grunnlaget for dette – at man har et vedtak som ikke er gyldig. Men vi har et gyldig vedtak.

– Overtramp Rektoren avviser at han har tatt initiativ til møtet eller skal delta.

– Rådmannen står ikke bak dette initiativet. Jeg oppfordrer til at man leser paragrafen i Opplæringsloven 11-2 om elevrådene, sier Teigen.

I sitt svar til FAU skriver han at han ser på det som et grovt overtramp overfor elevdemokratiet og intensjonen bak elevråd.

– Det ville bli helt feil om jeg skulle nekte dem å ha møte. Det ville i alle andre tilfeller framstå som noe positivt om to elevråd møtes og har dialog. Da oppfordrer jeg alle til å ikke dra politikk inn i dette. Når ble dialog farlig? Faren er heller at vi ikke snakker i lag, sier han til Bladet Vesterålen.

Han gjentar at saka er politisk ferdig behandlet. – Det er ikke nødvendigvis konstruktivt for å få det beste resultatet til slutt å motarbeide politiske vedtak lenge etter at de er fattet. Det er heller ikke den beste løsningen for ungene, mener rådmannen.

– Hvorfor kan ikke foreldrene få være til stede? – Dette er et organ for elevene. Hvorfor skal man ikke holde oppsyn i andre tilfeller, da? Dette er et organ der elevene på fritt grunnlag skal få drøfte det de er opptatt av. Om mange andre voksne er til stede kan det dempe debatten og gi lavere takhøyde. Loven åpner heller ikke for at andre enn elevrådskontakten skal være der. Dette er et organ for elevene på grunnskolen. Det vil jeg respektere, og det håper jeg andre vil respektere, sier rådmannen.

Ordfører tar avstand I en epost skriver ordfører Siv Dagny Aasvik (Ap) at hun ikke har kommentarer til saka ut over rådmannens svar til Fau og foreldrene til elevrådsmedlemmene.

– Det er rådmannens ansvar å følge opp og iverksette de politiske vedtak som fattes av kommunestyret. Jeg har ikke hatt befatning med forholdene som tas opp i brevet og tar avstand fra påstandene som fremsettes om dette. Dette er noe som tilligger rådmannen med administrasjon, skriver hun.

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på blv.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.