annonse

Nye målere på gang

1496403802512.jpg
Trollfjord Nett skal montere nye, automatiske målere til alle nettkunder i Hadsel. Slik ser den ut, viser f.v. prosjektkoordinator Anniken Fredriksen, kunderådgiver Tonje Delp og måleansvarlig Terje Holthe. (Foto: Idar Ovesen)

HADSEL: Før jul skal Trollfjord Nett montere vel 5.000 nye, automatiske strømmålere til alle nettkundene i Hadsel.

Idar Ovesen

Utskiftinga av målerne er et krav fra myndighetene, og alle nettkunder i hele Norge skal innen utgangen av 2018 ha fått nye målere. Men i Hadsel vil en – etter planen – være ferdig ett år tidligere.

– Det er fordi vi er med i Nettalliansen, og følger et løp som de har satt opp, sier Anniken Fredriksen, prosjektkoordinator hos Trollfjord.

Smarte målere

De nye, såkalte «smarte» målerne som skal inn i de tusen hjem legger forholdene til rette for et tettere samspill mellom strømkundene og kraftmarkedet. Det betyr at kunden lett kan følge med både på forbruk og pris til enhver tid, og dermed også «regulere» forbruket på det viset som gagner best.

– Det er et spennende prosjekt, sier Anniken Fredriksen, som opplyser at alle kundene må bytte, også de som har montert fjernavlesere for ett eller to år siden.

Starter på Innlandet

Tonje Delp, kunderådgiver på strøm hos Trollfjord, sier at myndighetene stiller strenge krav til datasikkerhet med hensyn til de nye målerne. Prisen skal «pakkes inn» i nettleia over en 15-årsperiode. Stykkprisen per måler er omlag 3.000 kroner.

Monteringa starter 7. august – på Innlandet. Så følger Strandlandet, Langøya og til slutt Hadseløya, der en tar sikte på å være i mål før jul.

Trollfjord Nett leier inn OneCo til å gjennomføre utskiftinga av målere i Hadsel.

annonse