annonse

Nytt helsehus – det beste og billigste for innbyggerne

Illustrasjonsbilde:
Illustrasjonsbilde: Venterom. (Foto: Arkiv)

  • Av Legene I Hadsel

Fastlegene i Hadsel kommune har den siste tiden fulgt nøye med på saken omkring organisering av helsetjenestene på Stokmarknes. Vi ser nå at politikerne nok en gang vurderer å utsette beslutningen om nye lokaler.

Vi vet at politikerne i kommunen har mange vanskelige avveininger å gjøre. Dersom våre folkevalgte er klare på at kommunen ikke har råd til å prioritere et nytt helsehus, må alle selvsagt ha respekt for det. Men vi ønsker å komme med noen innspill og oppfordringer i saken.

Vi synes det er vanskelig å akseptere at kommunestyret sier nei til et nybygg som vil gi store rekrutteringsfordeler og store driftseffektiviseringer, hvis de baserer beslutningen sin på villedende påstander i media fra Roar Wedding, som representerer utleier og som har økonomisk egeninteresse i saken.

I diskusjonen rundt videre leie eller nybygg ved sykehjemmet, oppfordrer vi politikerne innstendig til å se nøye på hva anbudsvinner og nåværende utleier Bernhard Wedding AS har sagt i avisene i det siste. Det utleier faktisk tilbyr gjennom media er følgende: En husleieøkning på nær 300 000 i året for dagens lokaler, uten noen som helst utbedringer.

Gjennom sine medieutspill har utleier klart å fremstille dette som et godt tilbud. Vi reagerer særlig på uttalelsene hans om at kommunen må velge mellom «nice to have og need to have» og antydninger om at de ansatte kommer med luksuskrav som «utløser makspris» på hans trappetrinnsmodell.

Ikke noe av dette stemmer. Det finnes ikke, og har aldri funnes, en ”trappetrinnmodell” slik Wedding hevder. Dette fordi kravspesifikasjonen allerede er på laveste mulige nivå:

- Vi ber om samme areal som før.

- Vi ber om samme utstyr som før.

- Ikke på et eneste punkt i kravspesifikasjonen er det bedt om noe annet enn ”forskriftsmessig standard”.

Hva er alternativet? Skulle kommunen lyst ut anbud på lokaler som var «litt under forskriftsmessig standard»?

Vi ber om lydisolering, så pasientene og personalet på daglig basis ikke skal bli eksponert for hverandres sykehistorier og undersøkelser. Dette er ikke «nice to have». Det er nødvendig for å overholde taushetsplikten.

Vi ber om skikkelig tilrettelegging for personer med ulike former for funksjonshemninger. Dette er ikke «nice to have». Det er likeverdig behandling.

Vi ber om en fungerende ambulanseinngang, så de sykeste pasientene slipper å bli trillet gjennom fire dører og to stappfulle venterom. Dette er ikke «nice to have». Det er pasientsikkerhet.

Vi ber om et inneklima som gjør at de ansatte ikke får helseplager som tørre øyne, tett nese og hodepine. Dette er ikke «nice to have», det er å skape godt arbeidsmiljø og forebygge dyrt sykefravær.

Vil vil også understreke at forslaget om nybygg ikke kom fra verken legene eller de ansatte. Både rådmann og økonomisjef, som neppe kan beskyldes for å løpe legenes ærend, er tydelige på at nybygg er gjennomførbart, økonomisk forsvarlig, og ikke minst billigere enn å leie.

De økonomiske og driftsmessige fordelene med samlokalisering av helsetjenestene, sykehjemmet og heldøgns omsorgsplass (HDO) kan ikke understrekes nok. Både tidsbruk for de ansatte og belastningen for pasientene vil bli langt lavere ved behov for legehjelp. Legebesøk/sykebesøk vil bli en integrert del av hverdagen, i stedet for kostnadskrevende taxiturer med følgepersonale.

Det er til syvende og sist vi som sitter ansikt til ansikt med kommunens innbyggere når de er på sitt mest sårbare, og det er dermed også vår plikt å si fra slik denne situasjonen nå har utviklet seg.

Gjennom å ha vår praksis i kommunens lokaler går vi langt på vei god for det som skjer der. Dersom kommunestyret nå nok en gang utsetter saken i et fåfengt håp om at noen kan trylle frem billigere alternativer, vil dette være et stadig vanskeligere ansvar å ta på seg.

Det er ganske åpenbart at dagens lokaler ikke oppfyller formelle krav og forskrifter, noe både ansatte og blant annet ambulansetjenesten har påpekt gjennom flere år. Ved videre drift i eksisterende lokaler stiller kommunen seg sårbart til for kritikk og pålegg fra tilsynsmyndigheter.

Vi håper dere som folkevalgte politikere vil se at nytt helsehus vil være det økonomisk og medisinsk beste alternativet for kommunes innbyggerne, kommunens ansatte og øvrige samarbeidende helsetjenester.

Legene i Hadsel

Ida Refnin  Johannes Stenberg  Martin Drageset

Magnus Fosen Skoglund  Marte Asphaug  Ole Marius Tinnan

Mari Elisabeth Sandberg  Audhild Sandvin  Rune Steinum

Ingeborg Mykjåland  Geir Mykjåland  Helge Skorpen

annonse