annonse

Setter nedbygging på vent

Universitetsrektor Bjørn Olsen i samtale med to fornøyde ordførere
Universitetsrektor Bjørn Olsen i samtale med to fornøyde ordførere: Siv Dagny Aasvik fra Hadsel og Remi Solberg fra Vestvågøy. (Foto: )

Styret i Nord universitet vil ikke legge ned eller ha nullopptak på studier der det kan oppfattes som de legger føringer for å legge ned studiesteder.

Tor Johannes Jensen

Det vedtok styret i møtet på Stokmarknes tirsdag formiddag, da de behandlet forslag til studieportefølje i 2019.

I forslaget fra rektor lå det blant annet at det ikke skulle tas opp nye sykepleierstudenter i Vesterålen før tidligst 2021, og ikke til barnehagelærer-utdanninga før i 2020. Dessuten ville rektor droppe opptak av studenter på bachelor i sosialt arbeid i Vesterålen i 2019, og legge ned MBA-studiet og årsstudiet i økonomi, markedsføring og ledelse i Vesterålen.

Hadsel ordfører Siv Dagny Aasvik og ordføreren i Vestvågøy, Remi Solberg, fikk komme med en felles appell til styret først:

– Vi omstiller i vår kommune, men vi stenger ikke ned sykehjemmene underveis, sa Solberg med henvisning til at universitetet ville bruke ressursene på å lage ny fagplan for sykepleierstudiet framfor å ta opp nye studenter.

– Nord universitet blir ikke sterkt av misfornøyde studenter, kommuner og næringsliv, advarte Aasvik, som viste til at det er sterk konkurranse mellom utdanningsinstitusjonene.

Nestleder i styret, Bjørg Tørresdal, la fram forslag om at Nord universitet ikke skal gjøre nullopptak eller legge ned studier så det kan oppfattes som man forskutterer eller legger føringer for ei annen sak – nemlig strukturen på studiestedene. Det skal i særdeleshet gjelde profesjonsstudiene, slik som sykepleien.

I mai neste år skal nemlig rektor Bjørn Olsen legge fram forslag om hvor Nord universitet skal ha sine studiesteder i framtida.

Forslaget fra Tørresdal fikk bred støtte i styret, som mener det er ei prinsipiell tilnærming til saka.

Styremedlem Jim Simonsen Jenssen understreket at Vesterålen og Lofoten er viktige regioner. Han pekte også på at universitetet er avhengig av et godt samarbeid med kommunene om praksisplasser for sykepleiestudenter.

Asbjørn Røiseland viste til at campus Vesterålen på Stokmarknes har lang tradisjon og har utdannet sykepleiere med gode resultater.

– Dette er en god campus, slo han fast. Det viste også Roald Jakobsen til da han påpekte at campus Vesterålen på Stokmarknes er det mest kostnadseffektive studiestedet Nord universitet har.

Styreleder Vigdis Moe Skarstein fant det nødvendig å understreke at det ikke ligger noen løfter for framtidas studiesteder i at styret nå legger opp til å beholde studietilbudet i 2019.

Mye av diskusjonen handlet ellers om hvor mye universitetet kan spre seg utover uten at det går på bekostning av den faglige kvaliteten.

Styremedlem Espen Leirset beskrev hensynet mellom kvalitetskrav og forventningen til å være til stede regionalt som en spagat.

– Begge deler er viktig. Går vi ned på antall studiesteder, vil det være å legge vekt på en annen del av samfunnsoppdraget. Begge deler kan være rett, men det er en del av svøpen med å være universitet at vi kan være nødt til å prioritere ned det regionale engasjementet, mente Leirset.

annonse