annonse

Slik skal flyktningene få bruke utdanninga si i Norge

1497605170267.jpg
Rask integrering er viktig for samfunnet på alle måter, og verdt å feire, sier Astrid Johanne Andreassen (foran til høyre) i Karrieresenteret Vesterålen, og byr på hyllebærdrikk. De er enige, både skolesjef Lappegard, NAV-leder Jonny Karoliussen, kommunal flyktningeleder Marit Sandvær, fra Opus Hilde Stavem og leder Karin Bygdnes Nilsen, rektor ved Hadsel videregående Inge Holm og ved voksenopplæringa Lena Johnsen, leder for Bankplassen mottak på Melbu Frank Karlsen, og ny prosjektkoordinator Helle Næss. – Men det er selvsagt helt alkoholfritt, ler de. (Foto Solgunn Jensen) (Foto: )

Raskere integrering er resultatet av nye fylkeskommunale prosjekt og godt samarbeid mellom alle som har med flyktninger og bosatte innvandrere å gjøre.

  • Solgunn Jensen

– Rask integrering er virkelig gledelig på alle måter, sier NAV-leder Jonny Karoliussen i Hadsel.

Torsdag var ei hel rekke instanser samlet for å fortelle blant annet om hvordan innvandrere skal få godkjent utdanninga si lettere og raskere i Norge.

Astrid Johanne Andreassen i Karrieresenteret Vesterålen la fram det fylkeskommunale prosjektet «Samarbeid for rask kvalifisering av innvandrere til jobb», som Hadsel er kommet godt i gang med.

Det skal få folk med utdanning raskere inn i jobb som de er kvalifisert til. Arbeidet viderefører det som har vært gjort av ei prosjektgruppe tidligere, og målet er å finne løsninger for dem med svake norskkunnskaper. Slik vil de klare seg selv så tidlig som mulig og komme videre i livet.

Høyt utdannet Det er på plass gode samarbeidsavtaler mellom kommunens flyktningetjeneste, mottak, voksenopplæring, videregående og NAV, om hvem som har ansvar for ulike områder, for eksempel skaffe og betale tolk, og hvem som sørger for dokumentasjoner og godkjenning av utdanning de har med seg fra andre land.

Traume-opplæring Leder for flyktningetjenesten i Hadsel, Marit Sandvær, informerte samtidig om et kommende foredrag om traumer for flyktninger, i september, av landets ledende spesialist på traumer og flyktninger, professor Sverre Varvin ved institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Da vil han dele av sin forskning og internasjonale erfaring. Dette vil være interessant for veldig mange som er involvert i dette arbeidet.

Viktig yrkesutdanning Samtidig er et nytt nasjonalt prosjekt i gang, «Utvikling og utprøving av fleksibel, modulbasert fag- og yrkesopplæring for voksne». Her er Hadsel og Sortland Vesteråls-representanter i fylkets deltagelse, og bare Vesterålen, Lofoten og Ofoten representerer Nordland.

Her er OPUS Vesterålen involvert, som et samarbeid mellom Hadsel og Sortland. Nøkkelen er individuell og fleksibel tilrettelegging for at folk kan få yrkeskompetanse via opplæring i bedrifter, og slik få fag- eller svennebrev og komme i lønnet arbeid.

Flere fag For å komme dit legges det vekt på tett samarbeid skole og bedrift, med mentor i bedriften og praktiske tester på arbeidsstedet, samlinger på skolen og ikke minst fagnorsk-opplæring underveis.

– Vi ser på Vesterålen, Lofoten og Ofoten som en enhet i dette prosjektet, og har ulike fagtilbud. Her har vi kokk- og renholdsutdanning. I Lofoten har de fiske og fangst-utdanning, og i Ofoten har de salgs- og logistikkfag, forteller leder Karin Bygdnes Nilsen i OPUS Hadsel.

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på blv.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.annonse

annonse

annonse