annonse

Spår store konsekvenser for Melbu

1461593359839.jpg
Havfisk-trålerne «Vesttind» og «Gadus Poseidon» i Melbu havn i april 2016. (Foto: Tor Johannes Jensen)

HADSEL: Fiskeridepartementets egen analyse spår store konsekvenser for Melbu hvis trålerpliktene blir borte.

Tor Johannes Jensen

Det er Nofima som har vurdert konsekvensene dersom trålerpliktene blir borte, med særlig blikk på Hadsel, Vestvågøy, Hammerfest, Lebesby og Båtsfjord.

Vurderingen av konsekvensene for Hadsel hvis trålerpliktene faller bort, viser til at Hadsel har hatt svakt nedadgående utvikling i folketallet og har hatt svakt stigende sysselsettingsandel de siste 15 årene – selv om den er relativt lav.

Norway Seafoods står for om lag 30 prosent av de sysselsatte i næringsmiddelindustrien og rundt 2.5 prosent av de sysselsatte i hele Hadsel, ifølge notatet fra Nofima.

– Merk igjen at dette kun gjelder Hadsel kommune som helhet, og sier ikke nødvendigvis noe om situasjonen for tettstedet Melbu, hvor Norway Seafoods naturlig nok utgjør en langt større andel, påpeker forskerne.

Notatet beskriver hvordan antall fiskere falt fra 131 til 49 i løpet av 14 år etter 2000. Samtidig beskriver man at Hadsel likevel er en av vinnerkommunene når det kommer til landinger av torsk i kommunen. Men man slår også fast at Norway Seafoods anlegg ved Melbu er relativt avhengig av trålfangst.

– Andelen er riktignok blitt redusert de senere årene, fra 43 prosent i 2012 til 25 prosent i 2015, men utgjør likevel en betydelig del. Andelen tilkjørt råstoff har også vært høy over flere år, som oftest høyere enn trålfangst landet direkte til anlegget, heter det.

Man peker på at anleggene i Vesterålen og Lofoten er i større grad avhengig av tilførsel av trålråstoff utenom den tradisjonelle sesongen enn anleggene i Finnmark.

– Ved bortfall av tilbudsplikten og en reduksjon eller totalt bortfall av trålerandelen vil aktiviteten ved anlegget bli betraktelig redusert. Mengden råstoff fra kystflåten har riktignok vært stigende, men utgjør fortsatt et relativt lite kvantum og bedriften vil kunne være sårbar ved bortfall, skriver Nofima-forskerne.

De viser til at ei intern utredning i Norway Seafoods, gjennomført av Bedriftskompetanse i 2012 foreslo å legge ned på Melbu.

– Tettstedet er muligens mest utsatt ved en nedleggelse av de fem tilfellene vist til her. Ved en eventuell nedleggelse vil tettstedet Melbu oppleve en lavere sysselsettingsandel og muligens befolkningsnedgang, skriver de.

– Norway Seafoods er og den eneste gjenværende hvitfiskaktøren, noe som vil kunne ha negative konsekvenser for fiskerinæringen i kommunen. Konsekvensene for tettstedet vil imidlertid kunne være langt større enn for kommunen som helhet. Hadsel kommune har et differensiert næringsliv hvor blant annet oppdrett er en stor aktør, og for kommunen som helhet vil konsekvensene ikke være dramatiske, heter det.

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på blv.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.

annonse