annonse

Et godt år for bryllup

1483541570176.jpg
Det ligger an til en oppgang igjen i Myre kirke i 2017, etter at antall kirkevigsler gikk noe ned i Øksnes i fjor. Totalt var det i 2016 106 par som inngikk giftermål i Vesterålen, Lødingen og Kvæfjord. (Foto: Trond K. Johansen)

SORTLAND/ØKSNES: 28 flere par inngikk giftermål i 2016 enn året før, i Vesterålen, Lødingen og Kvæfjord.

Inger Merete Elven

Både hos Vesterålen tingrett på Sortland og i kirkene i regionen var det en vekst i antallet vigsler i fjor. Eneste unntaket var Øksnes, hvor seks par giftet seg i kirka, mot ti året før.

– Mange innmeldte Konsulent Tove Ekran ved Myre kirke tror bølgedalen blir kortvarig:

– Vi pleier å ligge på 10-12 vigsler i året. Allerede før jul hadde vi seks par innmeldt for 2017. Mange bruker jula til å planlegge bryllup til sommeren, så det kan fort komme flere. Jeg tror vi er tilbake på et normalår i 2017.

Flest kirkevigsler i 2016 var det i Sortland. Her var det 16 par som valgte å gifte seg i kirka, tre flere enn året før.

I Hadsel var det i fjor 14 par som ga hverandre sitt ja i kirka, mot ti par i 2015.

Også i Bø økte antallet med fire par. Her var det sju par som valgte kirkebryllup i fjor.

I Andøy var det ni par som giftet seg i kirka, en oppgang med to i forhold til året før.

Lødingen hadde tre kirkevigsler, og Kvæfjord to. 106 til sammen

Til sammen i vårt distrikt var det 57 kirkevigsler i fjor, mot 46 året før. Totalt var det 106 par som giftet seg i Vesterålen, Lødingen og Kvæfjord i 2016. Det er 28 flere enn i 2015.

Aller størst økning opplevde man hos Vesterålen tingrett. Mens 32 par giftet seg hos sorenskriveren på Sortland i 2015, valgte 49 par denne løsninga i 2016.

– Det går i bølger. Ett år er det flere, et annet færre som inngår giftermål hos oss, er den nøkterne kommentaren fra tingretten.