annonse

Forbereder å avvikle betaling på brua

: Kveøyforbindelsen ble etablert i 2010. (Foto: Hilde Jørgensen)

+ KVÆFJORD: Kommunen overtar en del av betalingen for Kveøyforbindelsen fra de fastboende.

Hilde Jørgensen


annonse