annonse

Gir bedre tid til Flesnes

: Flesnes oppvekstsenter. (Foto: Hilde Jørgensen)

KVÆFJORD: Levekårsutvalget ber om at fremdriftsplanen for Flesnes og Vik oppvekstsentre justeres for å gi mer tid til politisk kontakt mellom innbyggerne i de berørte distrikter i fremtidig skole- og barnehagestruktur.

Hilde Jørgensen

Konkret betyr det at del 2 av utredningen sendes ut på høring 15. august, med høringsfrist 16. september.

Dette innebærer at møteplanen til FAU og SU ved oppvekstsentrene bør legges opp slik at de kan behandle saken og inngi uttalelse før 16. september.

– Formannskapet og levekårsutvalget ønsket å justere fremdriftsplanen for å gi bedre tid til den politiske kontakten i prosessen. Her kan FAU ved Flesnes oppvekstsenter selv vurdere hvordan dette best kan gjøres, skriver administrasjonssjef Merete Hessen i en pressemelding.

Utredningens del 2 vil omfatte både faglige, sosiale, økonomiske og samfunnsmessige perspektiver.

Samtlige innspill fra både høringsrunde 1 og 2 vil medtas og vurdert samlet i saken. Spørsmålene som er kommet inn i høringsrunden besvares derfor ikke enkeltvis underveis i utredningsprosessen, men det tas mål av at samtlige spørsmål skal besvares i utredningen.

Hessen viser til FAUs brev 6. juni om justert fremdriftsplan for prosess/utredning av fremtidig skole- og barnehagestruktur for Flesnes skolekrets.

Levekårsutvalget vedtok 25. april at de tar faktagrunnlaget, som er del 1 av utredning av fremtidig skole- og barnehagestruktur for Vik skolekrets og Flesnes skolekrets, til etterretning. Administrasjonssjefen bes om å fortsette arbeidet med utredning i tråd med ny fremdriftsplan og prosess.


Krever utredning om kommunetilhørighet

Bygdefolket på Flesnes krever at spørsmålet om kommunetilhørighet blir utredet dersom barnehage/skole på Flesnes blir nedlagt.

Et signert opprop fra 83 innbyggere i kretsen, alle fra stemmeberettigede og fastboende innbyggere i Flesnes-bygda, ble levert kommunestyret i Kvæfjord 21. juni.
– Folk bosatt i bygda Flesnes oppvekstssenters krets ønsker ved eventuell nedlegging av barnehage/skole en rask utredning og behandling om kommunetilhørighet. Deretter folkeavstemning for hvilken kommunetilhørighet vi ønsker ved førstkommende kommunevalg, skriver FAU og interesserte innbyggere i Flesnes skolekrets i oppropet.

Sviktende grunnlag

– Det er allerede fattet vedtak om nedlegging av barnehagedelen i oppvekstsenteret, som FAU har stilt kommunen flere kritiske, fortsatt ubesvarte spørsmål til, datert 8. juni, skriver FAU.
De skriver videre at de ærbødigst ber politikerne om å være kreative i sine vurderinger og behandling angående opprettholding av vedtak om nedlegging av barnehagedelen på oppvekstsenteret på nåværende tidspunkt.
– På ett, etter vårt syn noe sviktende grunnlag. Et vedtak som vil «slukke» det vi oppfatter som lys i horisonten for økt tilflytting av yngre folk med barn til bygda, skriver de.
De minner om at nærmere beskrivelse av dagens situasjon finnes i høringsuttalelser og tidligere brev, og at Fylkesmannen har tidligere sett på saken om kommunetilhørighet. Også konsekvensene av indre Gullesfjords ønsker, og noen vurderinger dersom også ytre Gullesfjord skulle innta samme standpunkt, ble i den tid beskrevet.
 

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på blv.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.

annonse