annonse

Grovavfall begrenses

Begrenset
Begrenset: Grovavfall begrenses i Kvæfjord (Foto: Arkivbilde)

KVÆFJORD: Hålogaland Ressursselskap IKS (HRS), etablert i 1990, vil innføre begrensning i levering av grovavfall i Kvæfjord.

Hilde Jørgensen

Kvæfjord følger dermed etter Narvik og Harstad som har hatt begrensning på seks kubikkmeter grovavfall på ett år, noe som har fungert bra.

I dag kan abonnentene i Kvæfjord levere ubegrensede mengder grovavfall til avfallsselskapet. Den høyeste registrerte mengdene for en abonnent i Kvæfjord er nærmere 30 kubikkmeter hittil i år, mens 36 abonnenter har levert over seks kubikkmeter. Av disse har sju personer levert over 10 kubikk, viser HRS til.

– Det må stilles spørsmål ved om det er riktig at de som renoverer huset skal kunne levere ubegrensede mengder grovavfall, sier HRS-selskapet.

Det er mulig for næringslivet å levere på sitt private kort hvor det ikke er noen begrensning. Som statistikken viser, vil det for de aller fleste holde med en kvote på seks kubikk, og begrensningen bør heller ikke få konsekvenser med økt forsøpling i naturen, mener de.

Kommunestyret vedtok enstemmig innstillingen fra administrasjonssjefen i Kvæfjord Merete Hessen, der man ønsker å innføre en årlig begrensning i leveringen av grovavfall til miljøstasjonen på seks kubikk innenfor det ordinære årsgebyret. Da de, om mulig, vil at det skal være en lik praksis innenfor kommunene tilsluttet HRS.

Til grunn for en slik begrensning forutsetter kommunestyret at HRS har betryggende registrerings- og betalingsordninger for de som gjør bruk av miljøstasjonen.

annonse