annonse

Økonomisk løft i Kvæfjord

: Ø konomisjef Turid Norlunn Hanssen og administrasjonsjef Merete Hessen melder om et positivt regnskap i Kvæfjord. (Foto: Innsendt)

KVÆFJORD: Et overskudd på nærmere 10.2 millioner kroner vurderes som et positivt regnskapsresultat for Kvæfjord kommune.

Regnskapet ble avlagt 14. februar , og det viser et positivt netto driftsresultat på 21,6 millioner kroner, som utgjør 5 prosent av kommunens totale driftsinntekter. Årets investeringer er gjort opp i balanse.

– Økte skatteinntekter, oppgjør i forhold til inngåtte forlik i pensjonspremiesaken og inntekter knyttet til havbruksfondmidler er de store bidragene til årets positive resultat, skriver administrasjonssjef Merete Hessen og økonomisjef Turid Norlunn Hanssen i en pressemelding.

I 2018 er det i tråd med budsjettvedtak avsatt 22,9 millioner kr på disposisjonsfond, som gir kommunen likviditet og også fungerer som buffer for fremtidige større svingninger i driftsinntekter og driftsutgifter. Fondet utgjør nå kr 42,5 millioner kroner,

Kommunens drift har også i 2018 vært preget av stram og lojal budsjettoppfølging innenfor hele organisasjonen. Regnskapstallene for 2018 er foreløpige. Innen 15. april skal revisjonen avgi sin beretning og det må derfor tas forbehold om endringer av regnskapstall.

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på blv.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.

annonse