annonse

Solid overskudd i Kvæfjord kommune

: Økonomisjef Turid Norlunn Hanssen og administrasjonssjef Merete Hessen. (Foto: Kvæfjord kommune)

KVÆFJORD: Kvæfjord kommune har avlagt regnskap for 2017 med et overskudd på nærmere 15,3 millioner kroner.

  • (Pressemelding)

Samtidig er det i tråd med budsjettvedtak avsatt 12,9 millioner kroner på disposisjonsfond. Regnskapet gir et positivt netto driftsresultat på 19,2 millioner kroner, noe som utgjør 4,6 % av totale driftsinntekter. Årets investeringer er gjort opp i balanse.

Regnskapstallene for 2017 er foreløpige. Innen 15. april skal revisjonen avgi sin beretning og det må derfor tas forbehold om endringer av regnskapstall.

I august 2017 ble kommunen utmeldt av Robek (register om betinget godkjenning og kontroll) etter at underskudd fra 2012 og 2013 var ferdig inndekket i regnskap 2016.

Budsjettoppfølgingen i løpet av året har vist at kommunen har vært på vei mot et positiv resultat, men overskuddet er blitt større enn det har vært grunnlag for å forutse. Pensjonskostnadene ble på kr 2,5 millioner mindre enn budsjettert. Økte skatteinntekter, korrigert for reduserte statlig overføring sammen med reduserte renteutgifter utgjør 2,2 mill.

Kommunens drift i 2017 vært preget av stram og lojal budsjettoppfølging innenfor hele organisasjonen, med stor vilje til omstilling og tilpasning til endret etterspørsel av kommunale tjenester. Mindreforbruk på løpende drift, korrigert for pensjoner utgjør mer enn 10 millioner. Dette avviket utgjør vel 2 prosent av driftsbudsjettet og er et resultat av nøktern drift innen alle deler av virksomheten.

Regnskapsresultatet underbygger og forsterker det økonomiske grunnlaget for vedtatt budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021.

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på blv.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.

annonse